fse.ujep.cz

Vědecké projekty

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

TAČR: Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Odborný garant: Ing. Lucie Povolná, Ph.D.

Období: 2021 – 2023

Více o projektu: https://www.ieep.cz/obce-mluvi-o-vode/

TAČR: Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu

Odborný garant: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Období: 2021 – 2022

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL05000543

TAČR: PotravSOS: Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Odborný garant: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Období: 2021 – 2023

Více o projektu: https://www.ieep.cz/potravsos-potravinova-sobestacnost/

TAČR: Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady

TAČR: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Období: 2020 – 2022

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITSMMR821

TAČR: Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého vesmíru

Odborný garant: PhDr. Kateřina Bernardová 

Období: 2020 – 2023

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL03000257

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení

TAČR: Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 2020 – 2023

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/CK01000156

TAČR: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech

MŠMT: Integrovaný přístup k výuce udržitelné městské mobility zaměřený na požadavky uživatelů v praxi a případové studie

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Období: 2019 – 2022

GAČR: Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby

Odborný garant: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. 

Období: 2019 – 2021 (prodloužen do 30. 6. 2022)

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-07748S

COST: LAND4FLOOD – Natural Flood Retention on Private land

Odborný garant: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

Období: 2017 – 2021

Více o projektu: land4flood.eu 

TAČR: Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19

Odborný garant:  Ing. Marek Vokoun, Ph.D. 

Období: 2020 – 2022

ESF – OP VVV: Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

Období: 2017 – 2022

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/EF16_017%2F0002689

MŠMT ČR: Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia (REG-BES)

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Období: 2017 – 2022

DOKONČENÉ PROJEKTY

TAČR: Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. 

Období: 2018 – 2021

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL01000462

TAČR: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

MZV ČR: Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2020

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Období: 2020

Ústecký kraj: Forpolis

Odborný garant: Ing. Tomáš Sýkora  

Období: 2020

Více o projektu: forpolis.cz 

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 2018 – 2020

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA18-11299S

MZE ČR: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy