fse.ujep.cz

Grantová komise

Grantová komise FSE je poradním orgánem děkana. Posuzuje kvalitu podávaných a běžících projektů v rámci interní grantové agentury UJEP a studentské grantové soutěže UJEP. Je jmenována z řad akademických pracovníků fakulty a jejím předsedou je proděkan pro vědu a výzkum FSE.

Předseda 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP

Členové 

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje rozvoje a veřejné správy

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Katedra sociální práce FSE UJEP

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Katedra práva a politologie FSE UJEP

Tajemnice komise:

Mgr. Barbora Kamarýtová (barbora.kamarytova[at]ujep.cz)