fse.ujep.cz

Grantová komise

Grantová komise FSE je poradním orgánem děkana. Posuzuje kvalitu podávaných a běžících projektů v rámci interní grantové agentury UJEP a studentské grantové soutěže UJEP. Je jmenována z řad akademických pracovníků fakulty a jejím předsedou je proděkan pro vědu a výzkum FSE.

Předseda 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Proděkanka pro vědu a doktorské studium FSE UJEP

Členové 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
Katedra sociální práce FSE UJEP

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP

Tajemnice komise:

Mgr. Barbora Kamarýtová (barbora.kamarytova[at]ujep.cz)