fse.ujep.cz

Katedra matematiky a informatiky

Zajišťujeme výuku oborově povinných předmětů ve všech studijních programech FSE UJEP. Cílem našich kurzů je naučit studenty řešit konkrétní problémy pomocí odpovídajících matematicko-statistických metod a za použití informačních systémů na podporu řídících a poznávacích činností v sociálně ekonomické sféře. 

Odborné zaměření katedry je orientováno především na statistickou analýzu dat. Členové katedry se zapojili do vzdělávacího projektu Rozvoj matematických dovedností studentů UJEP, v rámci kterého byla vytvořena učebnice matematiky (ke stažení níže).

Kromě odborné a pedagogické činnosti se členové katedry aktivně podílejí na životě fakulty účastí v akademických spolcích a pořádáním sportovních akcí pro akademickou obec FSE UJEP.


Vedoucí katedry: RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.

Zástupce vedoucího: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Sekretářka: Hana Zdarská

Kontakt: FSE UJEP (2. patro), Moskevská 54, tel.: +420 475 284 802