fse.ujep.cz

Podmínky a E-přihláška

Pro aktuální přijímací řízení do bakalářských a magisterských programů zohledňujeme problematickou situaci studentů související s COVID-19. Od uchazečů potřebujeme pouze vyplněnou E-přihlášku a zaplacený poplatek. Detailní informace obsahuje přiložená vyhláška děkana. 

V doktorských studijních programech požadujeme zpracování životopisu a doktorského projektu v anglickém jazyce, vyplněnou E-přihlášku a zaplacený poplatek. Detailní informace obsahují přiložené vyhlášky pro program Regulace a behaviorální studia a program Aplikovaná ekonomie a správa.

POZVÁNKA K ZÁPISU 23.09.2021

Termíny podání e-přihlášky:

do 31. 5. 2021 – pro studijní programy:

Sociální politika a sociální práce – bakalářské studium

Regionální rozvoj a veřejná správa – bakalářské studium, navazující magisterské studium

do 15. 8. 2021 – pro studijní programy:

Ekonomika a management – bakalářské studium

Ekonomika a management veřejného sektoru – navazující magisterské studium

do 30. 8. 2021 – pro doktorský program Regulace a behaviorální studia

do 17. 9. 2021 – pro doktorský program Aplikovaná ekonomie a správa


Řízení v sociální práci – navazující magisterské studium – Program v akademickém roce 2021/2022 (od září 2021) nebude otevřen.

Vyhlášky přijímacího řízení:

Vyhláška děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 2021/2022 Žádost  o náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského či navazujícího magisterského studia (pouze pro přijaté uchazeče) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na doktorský studijní program Regulace a behaviorální studia na akademický rok 2021/2022 Vyhláška děkana o přijímacím řízení na doktorský studijní program Aplikovaná ekonomie a správa na akademický rok 2021/2022

Termíny doložení maturitního vysvědčení:

Doručovací adresa pro zaslání dokumentů k přijímacímu řízení: FSE UJEP, Studijní odd., Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem nebo je možné je přinést osobně na studijní oddělení FSE. EMAILEM DOKUMENTY NEPŘIJÍMÁME.

do 29. 6. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 31. 5. 2021 – Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne ve večerních hodinách dne 29.6.2021.

do 3. 9. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 15. 8. 2021 – Ekonomika a management. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne ve večerních hodinách dne 3.9.2021.

Termíny doložení vysokoškolského diplomu:

Doručovací adresa pro zaslání dokumentů k přijímacímu řízení: FSE UJEP, Studijní odd., Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem nebo je možné je přinést osobně na Studijní oddělení FSE. EMAILEM DOKUMENTY NEPŘIJÍMÁME.

do 29. 6. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 31. 5. 2021 – Regionální rozvoj a veřejná správa. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne ve večerních hodinách dne 29.6.2021.

do 3. 9. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 15. 8. 2021 – Ekonomika a management ve veřejném sektoru. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne ve večerních hodinách dne 3.9.2021.

Zápisy přijatých uchazečů:

dne 13. 7. 2021 a 9. 9. 2021 budou blíže upřesněny v pozvánce k zápisu. Pozvánka bude zasílána e-mailem po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

U doktorských programů proběhnou dle 24. 9. 2021 (Regulace a behaviorální studia) a 6. 10. 2021 (Aplikovaná ekonomie a správa). Pozvánka bude zasílána e-mailem po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Na koho se obrátit? 

Bližší informace k bakalářským, magisterským a doktorským programům podá vedoucí studijního oddělení: Mgr. Lenka Petláková (lenka.petlakova@ujep.cz)

Podporujeme uchazeče se specifickými potřebami: Poradenské centrum UJEP