fse.ujep.cz

Podmínky a E-přihláška

Pro aktuální přijímací řízení do bakalářských a magisterských programů zohledňujeme problematickou situaci studentů související s COVID-19. Od uchazečů potřebujeme pouze vyplněnou E-přihlášku a zaplacený poplatek. Detailní informace obsahuje přiložená vyhláška děkana. 

Termíny podání e-přihlášky:

do 31. 5. 2021 – pro studijní programy:

Sociální politika a sociální práce – bakalářské studium

Regionální rozvoj a veřejná správa – bakalářské studium, navazující magisterské studium

do 15. 8. 2021 – pro studijní programy:

Ekonomika a management – bakalářské studium

Studijní programy u kterých probíhá akreditační řízení a přihlášky budou spuštěny později:

Ekonomika a management veřejného sektoru – navazující magisterské studium

Řízení v sociální práci – navazující magisterské studium

Termíny doložení maturitního vysvědčení:

do 29. 6. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 31. 5. 2021

do 3. 9. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 15. 8. 2021

Termíny doložení vysokoškolského diplomu:

do 29. 6. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 31. 5. 2021

do 3. 9. 2021 do 12 hodin platí pro studijní programy s termínem podání e-přihlášky do 15. 8. 2021

Zápisy přijatých uchazečů:

dne 13. 7. 2021 a 9. 9. 2021 budou blíže upřesněny v pozvánce k zápisu

Vyhlášení přijímacího řízení: 

Vyhláška děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 2021/2022 Žádost  o náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského či navazujícího magisterského studia (pouze pro přijaté uchazeče)

Na koho se obrátit? 

Bližší informace podá vedoucí studijního oddělení: Vladislava Vitáková (vladislava.vitakova[at]ujep.cz).

Bližší informace k doktorskému studiu podá zástupkyně vedoucí oddělení: Bc. Lenka Petláková (lenka.petlakova@ujep.cz)

Podporujeme uchazeče se specifickými potřebami: Poradenské centrum UJEP