fse.ujep.cz

Podmínky a E-přihláška

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Jednotlivé kroky přijímacího řízení ve stručnosti – 1. KOLO

BAKALÁŘI – Portfolio

  • Vyplním a podám E-přihlášku – do 30.04.2024
  • Nahraji portfolio formou přílohy k e-přihlášce – do 07.05.2024
  • Doložím maturitní vysvědčení – do 14.06.2024
  • Dozvím se rozhodnutí přijímací komise – 19.06.2024
  • Zapíšu se ke studiu – dne 24.06.2024

PORTFOLIO

Portfolio vytvoříte dle předepsaného vzoru. Portfolio je nutné nahrát formou přílohy k e-přihlášce do 07.05.2024, a to včetně prosté kopie (scenu) dokumentů, viz. podmínky přijímacího řízení.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Motivační dopis

  • Vyplním a podám E-přihlášku – do 30.04.2024
  • Nahraji motivační dopis – do 07.05.2024 – formou přílohy k e-přihlášce
  • Doložím diplom – do 14.06.2024
  • Dozvím se rozhodnutí přijímací komise – 19.06.2024
  • Zapíšu se ke studiu – dne 24.06.2024

Motivační dopis s maximálním rozsahem 200 slov musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče. Motivační dopis je nutné nahrát elektronicky do 07.05.2024, a to formou přílohy k e-přihlášce. Viz. podmínky přijímacího řízení