fse.ujep.cz

Podmínky a E-přihláška

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro bakalářské studijní programy Regionální rozvoj a veřejná správa, Sociální politika a sociální práce

Jednotlivé kroky přijímacího řízení ve stručnosti – 2. KOLO

Portfolio a identifikaci uchazeče můžete doručit na studijní oddělení osobně nebo poštou, v těchto případech je nutné oba dva dokumenty jednostranně vytisknout a identifikaci uchazeče podepsat.

Pokud portfolio s identifikací uchazeče doručíte elektronicky formou přílohy k e-přihlášce, tisknout a podepisovat je nemusíte. 


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotlivé kroky přijímacího řízení ve stručnosti – 1. KOLO

BAKALÁŘI – Portfolio

PORTFOLIO

Portfolio a identifikaci uchazeče můžete doručit na studijní oddělení osobně nebo poštou, v těchto případech je nutné oba dva dokumenty jednostranně vytisknout a identifikaci uchazeče podepsat.

Pokud portfolio s identifikací uchazeče doručíte elektronicky formou přílohy k e-přihlášce, tisknout a podepisovat je nemusíte. 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Motivační dopis

Motivační dopis s maximálním rozsahem 200 slov musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče. Motivační dopis je nutné doručit elektronicky do 16.06.2023, a to formou přílohy k e-přihlášce.