fse.ujep.cz

Smluvní výzkum

Analýza množství odebrané vody a vybraných socioekonomických ukazatelů v jednotlivých odvětvích dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE na úrovni krajů a ČR

Odborný garant: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Období: 2021

Studie proveditelnosti rozvoje inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Období: 2021

Analýza a doporučení k rozvoji příhraničních regionů České republiky 

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Období: 2021

Vysokorychlostní sítě nové generace v kontextu rozvoje regionu Ústí nad Labem

Odborný garant: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.

Období: 2021

EKO – KOM: Hodnocení volně pohozeného odpadu (littering) jako podklad pro plán řešení problematiky litteringu obalů v České republice vč. stanovení podílu obalové složky

Odborný garant: doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Období: 2020 – 2021

Svaz měst a obcí ČR: Zhodnocení dopadů suburbanizace na obce České republiky

Odborný garant: Ing. Miroslav Kopáček

Období: 2019

VALEO AUTOKLIMATIZACE: Analýza a vyhodnocování datových vstupů pro výzkum a vývoj v oblasti autonomních řídících systémů a navazujících oblastech a podoblastech chytré a čisté mobility a dalších smart konceptů, vyhodnocování a designování nových metod a forem. 

Odborný garant: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. 

Období: 2017-2019

AGC Flat Glass Czech: Zhodnocení motivace a míry fluktuace zaměstnanců

Odborný garant: PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Období: 2018

Úřad vlády ČR: Syntéza analytických výstupů a zpracování těchto výstupů do podoby studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu pro síťová odvětví

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Období: 2017

Město Chlumec: Strategický plán rozvoje města Chlumec na období 2017-2025

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Období: 2017

Statutární město Ústí nad Labem: Vypracování analýz projektu Forget Heritage: Analýza potřeb školení.

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Období: 2017-2018

Arsiqa system: Analýza a vývoj automatických testů informačního systému AROP AVANTI ONE

Odborný garant: Ing. Libor Měsíček, Ph.D. 

Období: 2017