fse.ujep.cz

Spolupráce s partnery

FSE dlouhodobě spolupracuje s organizacemi v oblasti podnikatelských subjektů, subjektů veřejné správy, neziskového sektoru a sociálních služeb.

Formy spolupráce s organizacemi

 • Zapojení se do výuky (zvané přednášky, workshopy)
 • Zadávání vysokoškolských kvalifikačních prací (BP/DP)
 • Realizace exkurzí
 • Vyhledávání talentů skrze praxe a dílčí akce
 • Nabídky práce, stáží či trainee programů
 • Smluvní výzkum
 • Partnerství v projektech
 • Sponzorství rozvoje talentů

Chtěli byste s FSE UJEP spolupracovat jako partnerská organizace z praxe? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Jitce Dvořákové (jitka.dvorakova@ujep.cz).


Expertní rada

Fakulta jmenovala Expertní radu, jejíž posláním je podporovat a podílet se na rozvoji fakulty, podporovat inovace ve vzdělávání, propojovat aktivity fakulty s praxí a poskytovat zpětnou vazbu fakultě. Více informací o působnosti rady naleznete zde.


Na fakultní úrovni pracujeme na základě následujících principů:

Vize partnerské spolupráce

FSE jako žádaný a respektovaný partner, který svou vzdělávací a tvůrčí činností přispívá k transformaci a ke zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje a zlepšení kvality života na severu Čech.

FSE jako podnikavá a inovativní fakulta, která pomáhá svým studentům a partnerům uspět a pozitivně měnit svět.

Formulace naší vize je dána následujícími skutečnostmi a očekáváním:

 • FSE jako vzdělavatel, inovátor, nedílná součást regionu
 • Spolupráce je nezbytná
 • Kompetentní a otevření absolventi
 • Spoluvytváření budoucnosti regionu
 • Otevřenost budoucím výzvám
 • Interdisciplinarita

Cíle v oblasti spolupráce s partnery