fse.ujep.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády České republiky. Nastavuje pravidla pro hodnocení vědy a výzkumu jednotlivých výzkumných organizací a pro hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací – tzv. METODIKU 17+

Hodnocení podle Metodiky M17+. Stránky zveřejňují výstupy z národního hodnocení a poskytují související informační a datovou podporu.

Rozcestník hodnocení VAVAI na národní úrovni: https://hodnoceni.rvvi.cz/

Převodník oborů FORD/WoS, převodník oborů FORD/Scopus

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) shromažďuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice. (RIV, CEP, aj.)

Mezinárodní databáze: WoS, JCR (databáze časopisů WoS), InCites (analytika WoS), Scopus