fse.ujep.cz

Odborné články

Úspěchy našeho výzkumu jsou zveřejňovány v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s vysokou mírou citovanosti. K prestižním oborům našeho výzkumu patří environmentální ekonomie a politika, regionální ekonomie, veřejná ekonomie a management mobility.

Louda, J., Dubová, L., Špaček, M., Brnkaľáková, S., Kluvánková, T. (2023). Factors affecting governance innovations for ecosystem services provision: Insights from two self-organized forest communities in Czechia and Slovakia. Ecosystem Services, vol. 59, č. únor 2023, s. 1-17.
https://doi.org/ 10.1016/j.ecoser.2022.101497
[IF: 3,567]

Minárik, P. (2023). Official and underground: the survival strategy of the Catholic Church in Communist CzechoslovakiaPolitics, Religion and Ideology, 2023, roč. 24, č. 3, s. 332-351.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103098
[IF: 1,8 ]

Hlaváček, P., Kopáček, M., Kopáčková, L., Hruška, V. (2023). Barriers for and standpoints of key actors in the im-plementation of smart village projects as a tool for the develop-ment of rural areasJournal of Rural Studies, 2023, roč. neuveden, č. 103, s. 1-13.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103098
[IF: 5,1 ]

Jánská, M., Žambochová, M., Vacurová, Z. (2023). Identifying and categorizing influencers on Instagram with eye tracker. Spanish journal of marketing-ESIC, 2023, s. 1-18.
https://doi.org/ 10.1108/SJME-07-2022-0156
[SJR: 0,876]

Fischbacher, U., Grammling, D., Hausfeld, J., Zíka, V. (2023). Identity breeds inequality: Evidence from a laboratory experiment on redistributionJournal of Public Economics, 2023, roč. 222, č. JUN 2023, s. 1-17.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104866
[IF: 9,8]

Vejchodská, E., Brůhová-Foltýnová, H., Rybičková, A. (2023). Carsharing users’ behaviour and attitudes. The role of car availability in households. Transportation, 2023, s. 1-23. https://doi.org/ 10.1007/s11116-023-10386-0
[IF: 4,3]

Hudson, P., Raška, P., Macháč, J., Slavíková, L. (2023). Balancing the interaction between urban regeneration and flood risk management? A cost benefit approach in Ústí nad Labem. Land Use Policy, 2022, roč. 120, č. September 2022, s. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106276
[IF: 7,1]

Struk, M., Boďa, M. (2022). Factors influencing performance in municipal solid waste management ? A case study of Czech municipalitiesWaste Management, 2022, roč. 139, č. 15 February, s. 227-249.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.09.022
[IF: 8,816]

Sorge, S., Mann, C., Schleyer, C., Loft, L., Špaček, M., Hernández-Morcillo, M., & Kluvankova, T. (2022). Understanding dynamics of forest ecosystem services governance: A socio-ecological-technical-analytical frameworkEcosystem Services55, 101427.
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101427
[IF: 6,91]

Primmer, E., Varumo, L., Špaček, M., Krause, T., Orsi, F., Geneletti, D., Brogaard, S., … & Mann, C. (2021). Mapping Europe’s institutional landscape for forest ecosystem service provision, innovations and governance.Ecosystem Services47, 101225.
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101225
[IF: 6,91]

Zhou, K., Koutský, J., Hollander, J.B. (2021): Urban Shrinkage in China, the USA and the Czech Republic: A Comparative Multilevel Governance PerspectiveInternational Journal of Urban and Regional Research. https://doi.org/10.1111/1468-2427.13030
[IF: 7.6]

Krkoška Lorencová, E., Slavíková, L., Emmer, A., Vejchodská, E., Rybová, K., Vačkářová, D. (2021): Stakeholder engagement and institutional context features of the ecosystem-based approaches in urban adaptation planning in the Czech RepublicUrban forestry & urban greening, March 2021, s. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126955
[IF: 4.539]

Slavíková, L., Hartmann, T., Thaler, T. (2021): Paradoxes of financial schemes for resilient flood recovery of householdsWiley interdisciplinary reviews WIREs. Water, 2021, roč. 8, č. 2, s. 1-9. https://doi.org/10.1002/wat2.1497
[IF: 6.139]

van Koten, S. (2021): The forward premium in electricity markets: An experimental studyEnergy Economics, February 2021, s. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.105059
[IF: 7.042]

van Koten, S. (2021): Self-regulation and governmental oversight: a theoretical and experimental studyJournal of Regulatory Economics, č. 2, s. 161-174. https://doi.org/ 10.1007/s11149-020-09421-0
[IF: 1.353]

Rosecký, M., Šomplák, R., Slavík, J., Kalina, J., Bulková, G., Bednář, J. (2021): Predictive modelling as a tool for effective municipal waste management policy at different territorial levels. Journal of Environmental Management, August 2021, s. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112584
[IF: 6.789]

Syrbe, R., Neumann, I., Grunewald, K., Brzoska, P., Louda, J., Kochan, B., Macháč, J., Dubová, L., Meyer, P., Brabec, J., Bastian, O. (2021): The Value of Urban Nature in Terms of Providing Ecosystem Services Related to Health and Well-Being: An Empirical Comparative Pilot Study of Cities in Germany and the Czech Republic. Land, č. 4, s. 1-26. https://doi.org/10.3390/land10040341
[IF: 3.398]

Grunewald, K., Bastian, O., Louda, J., Arcidiacono, A., Brzoska, P., Bue, M., Cetin, N., Dworczyk, C., Dubová, L., Fitch, A., Jones, L., La Rosa, D., Mascarenhas, A., Ronchi, S., Schlaepfer, M., Sikorska, D., Tezer, A. (2021): Lessons learned from implementing the ecosystem services concept in urban planning. Ecosystem Services, June 2021, s. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109976
[IF: 5.454]

Slavik, J., Pavel, J.,Arltová, M. (2020): Variable charges and municipal budget balance: Communicating vessels of the waste management. Journal of Environmental management, 257, 109976 . https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109976
[IF: 5,647]

Dubová, L., Macháč, J., Vacková, A. (2020): Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities? Sustainability 12, 9588. doi:10.3390/su12229588 [IF: 2,576]

Brůhová Foltýnová, H., Vejchodská, E., Rybová, K., & Květoň, V. (2020): Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D 87. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102465 [IF: 4,577]

Van Koten, S. (2020): Forward premia in electricity markets: A replication study. Energy Economics 89, 104812. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104812 [IF: 5,203]

Slavíková, L., Raška, P., Kopáček, M. (2018): Mayors and “their” land: Revealing approaches to flood risk management in small municipalities. Journal of Flood Risk Management 12/3, e12474.  doi: https://doi.org/10.1111/jfr3.12474 [IF: 3,066]