fse.ujep.cz

Odborné články

Úspěchy našeho výzkumu jsou zveřejňovány v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s vysokou mírou citovanosti. K prestižním oborům našeho výzkumu patří environmentální ekonomie a politika, regionální ekonomie, veřejná ekonomie a management mobility.

Slavik, J., Pavel, J.,Arltová, M. (2020): Variable charges and municipal budget balance: Communicating vessels of the waste management. Journal of Environmental management, 257, 109976 . https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109976
[IF: 5,647]

Dubová, L., Macháč, J., Vacková, A. (2020): Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities? Sustainability 12, 9588. doi:10.3390/su12229588 [IF: 2,576]

Brůhová Foltýnová, H., Vejchodská, E., Rybová, K., & Květoň, V. (2020): Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D 87. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102465 [IF: 4,577]

Van Koten, S. (2020): Forward premia in electricity markets: A replication study. Energy Economics 89, 104812. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104812 [IF: 5,203]

Slavíková, L., Raška, P., Kopáček, M. (2018): Mayors and “their” land: Revealing approaches to flood risk management in small municipalities. Journal of Flood Risk Management 12/3, e12474.  doi: https://doi.org/10.1111/jfr3.12474 [IF: 3,066]