fse.ujep.cz

Kolegium děkana

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
děkan

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy

Ing. Lucie Povolná
proděkanka pro rozvoj a kvalitu

Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.
proděkan pro studium

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a doktorské studium

Ing. Dagmar Kubišová
tajemnice fakulty

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné správy

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
vedoucí katedry práva a politologie

Ing. Michaela Jánská, PhD.
vedoucí katedry ekonomie a managementu

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.
vedoucí katedry cizích jazyků

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.
vedoucí katedry matematiky a informatiky

Ing. Michal Struk, Ph.D.
vedoucí katedry financí a účetnictví

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
předsedkyně AS FSE UJEP

Mgr. Lenka Petláková
vedoucí studijního oddělení FSE UJEP