fse.ujep.cz

Kolegium děkana

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
děkan 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
proděkanka pro studium

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro vnější vztahy
vedoucí katedry sociální práce

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a kvalitu

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
proděkan pro vědu

Ing. Dagmar Kubišová
tajemnice fakulty

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné správy

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
vedoucí katedry práva a politologie

Ing. Michaela Jánská, PhD.
vedoucí katedry ekonomie a managementu

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.
vedoucí katedry cizích jazyků

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.
vedoucí katedry matematiky a informatiky

Ing. Jiří Uhman, MBA
vedoucí katedry financí a účetnictví

Ing. Miroslav Kopáček
předseda AS FSE UJEP

Vladislava Vitáková
vedoucí studijního oddělení FSE UJEP