fse.ujep.cz

Ing. Dita Štyvarová

Místnost: MN 208, Kampus, Pasteurova 1
Telefon: +420 475 283 883
Email: dita.styvarova[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0002-4878-5594

Výuka:

  • Andragogika pro praxi sociální práce 
  • Výcvik sociálních dovedností I. a II. 
  • Personální management pro SP
  • VK – Organizační kultura
  • VK – Výcvik sociálních dovedností III.


Odborné zaměření:

Vystudovala jsem obor management lidských zdrojů na FSE UJEP a současně absolvovala řadu výcviků zaměřených na rozvoj sociálních dovedností. V současnosti se jako odborná asistentka na Katedře sociální práce FSE UJEP věnuji problematice personálního řízení v oblasti sociálních služeb a sociální práce, problematice vzdělávání dospělých, tréninku sociálních dovedností a dalším předmětům zaměřených na činnost organizace. Momentálně dokončuji doktorské studium obor Aplikovaná ekonomie a správa. Můj výzkumný zájem je zaměřen na problematiku řízení lidských zdrojů v organizacích v sociální oblasti. Současně pracuji jako zástupce vedoucího katedry. 

Výzkum:

Interreg – Danube: D-CARE – Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship (2020-2022), členka řešitelského týmu, metodik  – odborný garant

SGS UJEP: Kompetence k fundraisingu u sociálních pracovníků (2018), vedoucí řešitelského týmu

OP VK: INUL – Inovace studijního oboru Sociální práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0011, 2009 – 2012), členka řešitelského týmu

ESF MPSV: EQUAL 0076 – Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce (2007)

TAČR: Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí (1J045/05-DP1, 2005 – 2008), členka řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Štyvarová, D., Laštovková, J., Jánská, M., Fuchsová, E. (2019). Social workers and fundraising in the Ústí. RegionRegion in the development of society 2018 Proceedings of the International scientific. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 553-562 

Štyvarová, D., Suchánková, H. (2019). The burnout syndrome as a factor influencing the quality of life. InSocial & Economic Development & Regional Policy – Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nadLabem, 79 -89

Štyvarová, D. (2018). Vzdělávání v sociální oblasti optikou sociálních pracovníků. In:Labor Socialis Sociálna práca – profesia s perspektivou, profesia s poslanim. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 89-101

Štyvarová, D. (2010). Management změny v transformujících se zařízeních sociálních služeb. E+M Ekonomie a management 3, 45-61

Konzultační hodiny

Ve středu 22.11.2023 a v pondělí 27.11.2023 se ruší konzultační hodiny. Je možné domluvit se mailem na jiném termínu.