fse.ujep.cz

Katedra cizích jazyků

Zajišťujeme jazykovou výuku pro všechny studijní programy a obory. Kurzy odborného jazyka (anglický, německý) rozvíjejí komunikativní kompetenci ve studovaném oboru. 

Nabízíme řadu povinně volitelných a volitelných kurzů k procvičení produktivních řečových dovedností v odborném kontextu. Ve specializovaných kurzech připravujeme studenty ke složení mezinárodních certifikátů Cambridge Exams a Sprachdiplom. Ve volitelných kurzech a kurzech celoživotního vzdělávání se mohou studenti věnovat i dalším jazykům: španělštině, francouzštině, ruštině nebo italštině. 

Organizujeme dlouhodobé i krátkodobé intenzivní přípravné kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Poskytujeme odborné překlady pro jiné části fakulty i jiné organizace. Zabýváme se výzkumem v oblasti metodiky a didaktiky výuky cizích jazyků na vysoké škole. 


Vedoucí katedry: PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.        

Sekretářka: Petra Havránková 

Kontakt: FSE UJEP (4. patro), Moskevská 54, tel.: +420 475 284 915