fse.ujep.cz

Klub absolventů: registrace

Přirostli jsme vám k srdci? Vzpomínáte rádi na svá studia na naší/vaší fakultě? Chcete se i nadále setkávat se spolužáky a učiteli? Zůstaňte s námi i po promoci! Přidejte se do Klubu absolventů FSE UJEP

Zajímá nás, kde jste a co děláte. Dáme vám prostor sdílet vaše zkušenosti se současnými studenty. Pomůžete nám dát zpětnou vazbu k tomu, co děláme.

Věnujte prosím 2 minuty svého času absolventské registraci přes “oblíbený” systém STAG. Nebude vám neznámý, vypadá stále stejně, ale dlouho vás nezdrží. Budeme rádi, když vyplníte i poznámku o vaší současné pracovní pozici nebo zanecháte odkaz na váš LinkedIn profil. 

Získáte informace o aktuálním dění na fakultě. Pozveme vás na odborné, kulturní a společenské akce pořádané fakultou.


S našimi významnými absolventy se potkáváme i tváří v tvář. Řešíme, jak můžeme lépe nastavit spolupráci mezi FSE a firmami, kde naši absolventi působí. Shodujeme se, že jako reálné a pro naše studenty přínosné se nám jeví možnost návštěv ve firmách našich absolventů a současně i stínování vrcholného managementu daných firem. Naši absolventi se zapojují i do výuky a motivačních přednášek pro studenty.

Časopis Alumni

Nejnovější číslo našehu ALUMNI časopisu je tu!

Dozvíte se o novinkách na fakultě, o úspěšných studentech i zaměstnancích fakulty a po přečtení budete vědět, co chystáme pro rok 2023.

Jsme rádi, že jste s námi!