fse.ujep.cz

Stipendijní komise

Předsedkyně 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Proděkanka pro studium 

Členové komise (k 15. 2. 2021)

Ing. Dita Štyvarová
Katedra sociální práce FSE UJEP 

Bc. Václav Prchal
Student FSE UJEP

Bc. Aneta Fojtíková
Studentka FSE UJEP 

Bc. Natalie Minaříková
Studentka FSE UJEP