fse.ujep.cz

Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je do programu zapojena od roku 1999.

Pritority programu Erasmus+ v programovém období 2021-2027

  • inkluze a diverzita
  • udržitelnost
  • digitalizace
  • participace

Možnosti pro studenty

Studenti mohou využít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, která umožňuje studovat nebo získat profesní zkušenost v jiné zemi.


Seznam partnerských škol

průběžně se uzavírají smlouvy nové


Aktuality

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v LS 23/24


Další informace pro studenty UJEP k pobytům v programu Erasmus+


Typy studentských mobilit:

Studijní pobyt

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Studijní pobyty studentů mohou být realizovány pouze na partnerských zahraničních vysokých školách. Seznam partnerských škol ZDE.

Minimální délka studentských mobilit, jak studijních pobytů, tak praktických stáží, jsou 2 měsíce, a studenti se mohou účastnit obou typů studentských mobilit již od 1. roku jejich studia na UJEP.

Vedení fakulty doporučuje studentům, kteří hodlají vyjet již v 1. ročníku studia, aby měli minimálně 25 kreditů ze zimního semestru a nejlépe měli splněny i všechny předměty 1. semestru.
Minimální limit pro postup do 2. ročníku je 45 kreditů.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Bylo stanoveno, že tento typ mobility bude (alespoň prozatím) umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.

Praktická stáž

V případěpraktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám, dle svých požadavků a potřeb. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+. Současně je nutné, aby náplň a obor práce v rámci praktické stáže korespondovaly se studijním zaměřením.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu musí být potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia

Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátorku FSE UJEP .


Uplynulé výzvy
LS 2023/2024, ZS 2023/2024, LS 2022/2023, ZS 22/23, Stáže léto 2022, ZS 2021/2022LS 2021/2022LS 2021/2022 2.kolo