fse.ujep.cz

Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Typy studentských mobilit:

Studijní pobyt

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.

Praktická stáž

V případěpraktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám, dle svých požadavků a potřeb. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+. Současně je nutné, aby náplň a obor práce v rámci praktické stáže korespondovaly se studijním zaměřením.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu musí být potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia


Další informace pro studenty UJEP k pobytům v programu Erasmus+

Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátorku FSE UJEP .

Aktuality

Aktuálně je vypsáno 2. kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ v zimním semestru akademického roku 2021/2022.
Podrobné informace ZDE.