fse.ujep.cz

Provozní záležitosti

Používání služebních automobilů

Žádost o povolení využití služebního vozu se provádí písemně či ústně u děkana, nebo tajemnice FSE.

Možnost rezervace služebního vozu posláním emailu na jednu z následujících adres:

dagmar.kubisova@ujep.cz

pavlina.simeckova@ujep.cz

Žádost by měla obsahovat:

• datum využití služebního automobilu,

• účel využití služebního automobilu (místo a typ akce).

Na stránce kalendář naleznete přehled termínů, ve kterých jsou již služební vozidla rezervována. Není-li v kalendáři k danému datu uvedena žádná poznámka, je termín volný a lze si v něm automobil zamluvit.

Rezervace automobilu nenahrazuje písemnou žádanku.

Ke každé jízdě (vyjma Ústí nad Labem) musí být písemná žádanka uložena v knize jízd.