fse.ujep.cz

Etická komise

Etická komise FSE dbá nad dodržováním etiky v rámci tvůrčí činnosti (výzkum, publikace). Je ustanovena.

Předseda

Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP

Členové:

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. 
Katedra sociální práce FSE UJEP

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 
Katedra práva a politologie FSE UJEP

RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. 
Katedra matematiky FSE UJEP

Tajemnice komise:

Mgr. Barbora Kamarýtová (barbora.kamarytova[at]ujep.cz)