fse.ujep.cz

RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry 

Místnost: 413, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 913
Email: vaclav.novak[at]ujep.cz

Výuka:

  • Socioekonomická geografie
  • Regionální analýza
  • Cestovní ruch
  • GIS
  • Rozvoj modelového regionu

Konzultační hodiny v LS 2023/2024:
čtvrtek: 15:00 – 17:00 hod. (liché týdny)
pátek: 07:00 – 08:00 hod. (liché týdny)


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na dílčí témata regionální geografie a regionálního rozvoje. Zabývám se lokalizací a výkonností zpracovatelského průmyslu ČR, ekonomicko-geografickou organizací prostoru a problematikou přeshraničních regionů a vazeb. Na FSE UJEP působím jako odborný asistent od roku 2010. Od roku 2018 jsem zástupce vedoucího Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy. Dlouhodobě spolupracuji s krajskými samosprávami na analýzách regionálního trhu práce a hospodaření průmyslových podniků v regionálním kontextu.  

Výzkum:

OP ST: RUR – Region univerzitě, univerzita regionu (2024 – 2027), člen řešitelského týmu KA 2: Kreativní společnost, C1: Znalostní hub pro transformaci Ústeckého kraje

TAČR Beta: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR (TITSMMR821, 2020 – 2022), člen řešitelského týmu

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership (2018 – 2021), člen řešitelského týmu

OP VK – InRegion – Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce. (CZ.1.07/2.2.00/28.0290, 2012-2014)

Jihomoravský kraj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017 (2018, 2017)

Ústecký kraj: Typologie území Ústeckého kraje (2015) 

Vybrané publikace:

Novák, V., Koutský, J., Kubaš, R., Palcrová, Š. (2021). Ekonomická výkonnost zpracovatelského průmyslu v severočeských mikroregionech v kontextu reindustrializace. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 24th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masaryk University, 2021, pp. 149-156. ISBN 978-80-210-9896-1

Krajíček, P., Novák, V., Palcrová, Š. (2019). Economic Performance of Manufacturing Industry of Pilsen Agglomeration. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 22th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masaryk University, 2019, pp. 69-77. ISBN 978-80-210-9268-6

Králik, J., Novák, V. (2019). Strojírenský průmysl v České republice v letech 2011 – 2016. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 22th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masaryk University, pp. 69-77. ISBN 978-80-210-9268-6

Novák, V., Kopáček, M. (2017). Economic crisis impacts on employment and economic performance in czech glass industry. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 139 – 146. ISBN 978-80-210-8587-9

Novák, V. (2017). The Spatial Delimitation of Agglomerations in the Czech Republic: The Case of Northwestern Bohemia. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, volume 10/2, pp. 73-83. ISSN 1805-9112

Novák, V., Vokoun, M., Stellner, F. A Vochozka, M. (2016). Institutional Analysis of the Contemporary Regional Labour Market in the Czech Republic, E+M Ekonomie a Management, 19/3, s. 4 – 19 , ISSN 2336-5064

Palcrová, Š., Novák, V. (2016). Metodické změny ve výpočtu ukazatelů nezaměstnanosti (na příkladu Ústeckého kraje). In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 19th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masaryk University, pp. 392-401. ISBN 978-80-210-8273-1

Novák, V., Ježíková, V. (2016). Hutnický a kovozpracující průmysl v České republice – data, ekonomická výkonnost, regionální zaměstnanost. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, s. 247 – 254