fse.ujep.cz

Magisterské studium

Jde o dvouleté navazující studium pro bakaláře, kteří chtějí prohloubit své teoretické znalosti v oboru. Je ukončeno získáním titulu Ing. (inženýr) nebo Mgr. (magistr). Poskytuje studentům možnost hlouběji proniknout do vybrané problematiky a stát se skutečnými odborníky, kteří najdou uplatnění v řídících funkcích. 

Ekonomika a management

Studenti prohloubí své znalosti ekonomických teorií a jejich aplikací ve skutečném měnícím se českém i mezinárodním prostředí. Odborné znalosti ekonomických, manažerských i marketingových témat otevírají našim absolventům dveře do soukromého i veřejného sektoru. 

>>> Více o programu 

Regionální rozvoj a veřejná správa

Navazující studium prohlubuje znalosti ekonomie, politologie a managementu a naučí studenty vnímat existující problémy v souvislostech. Naši absolventi pracují v orgánech EU, jako specialisté na úřadech, projektoví manažeři ve firmách či jako odborní asistenti na ministerstvech.

>>> Více o programu 

Řízení v sociální práci

Navazující studium pro sociální pracovníky s titulem bakalář se zaměřuje na řízení lidských zdrojů, marketing sociální práce a komunitní plánování. Studenti absolvují přínosnou odbornou praxi, a následně své znalosti uplatňují v řídících funkcích v organizacích, které se zabývají sociální prací, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

>>> Více o programu