fse.ujep.cz

Magisterské studium

Jde o dvouleté navazující studium pro bakaláře, kteří chtějí prohloubit své teoretické znalosti v oboru. Je ukončeno získáním titulu Ing. (inženýr) nebo Mgr. (magistr). Poskytuje studentům možnost hlouběji proniknout do vybrané problematiky a stát se skutečnými odborníky, kteří najdou uplatnění v řídících funkcích. 

Ekonomika a management veřejného sektoru

Studenti prohloubí své znalosti ekonomických teorií a jejich aplikací ve skutečném měnícím se českém i mezinárodním prostředí. Odborné znalosti ekonomických, manažerských i marketingových témat otevírají našim absolventům dveře do soukromého i veřejného sektoru. 

>>> Více o programu 

Regionální rozvoj a veřejná správa

Navazující studium prohlubuje znalosti ekonomie, politologie a managementu a naučí studenty vnímat existující problémy v souvislostech. Naši absolventi pracují v orgánech EU, jako specialisté na úřadech, projektoví manažeři ve firmách či jako odborní asistenti na ministerstvech.

>>> Více o programu 

Sociální práce

Navazující studium pro sociální pracovníky s titulem bakalář připravuje absolventy pro analytické, koncepční a plánovací práce v sociální práci a sociálních službách v organizacích veřejného sektoru, veřejné správy a v neziskových organizacích v rámci regionu i celého státu. Důraz je kladen na širší souvislosti sociální práce, zejména na vliv ekonomicko-sociálních podmínek na výkon sociální práce v regionech.

>>> Více o programu