fse.ujep.cz

O nás

Historie FSE

Historie naší univerzity se datuje od roku 1954, kdy byla na jejím místě založena Vyšší pedagogická škola. Právě na jejích základech byla 28. září 1991 slavnostně otevřena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v té době tvořena pouhými 3 fakultami. Jednou z nich byla i naše fakulta, původně Fakulta sociálně ekonomická a životního prostředí.

Již v 90. letech minulého století se naše fakulta stala významným činitelem v boji proti nezaměstnanosti v celém ústeckém kraji, který tou dobou procházel velkou transformací průmyslu. I dnes je FSE UJEP jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na sociální a ekonomická studia v Ústeckém kraji. Hrdě poskytujeme vzdělání a výzkum v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy, a také v oblasti sociální práce. Kromě bakalářských a magisterských studijních programů poskytujeme od roku 2016 i doktorský program Hospodářská politika a správa a čerstvě (od roku 2020) i doktorský program Regulace a behaviorální studia. 

Kde nás najdete

Původní sídlo fakulty se v roce 1991 nacházelo v ulici Lipová v ústecké čtvrti Všebořice, odkud se o 5 let později přemístilo do ulice Moskevská. Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu fakulty se konalo za účasti tehdejšího ministra školství Ivana Pilipa. Před založením fakulty se v této budově nacházelo pracoviště Sociálně-ekonomického ústavu Akademie věd ČR, na jehož personálním základě fakulta vznikla.

V roce 2001 jsme zrekonstruovali i půdní prostory v objektu Moskevská, aby zde mohlo vzniknout moderní zázemí pro katedru sociální práce a katedru cizích jazyků. 

Po přestěhování Masarykovy nemocnice do areálu na Bukově  a převedení původního nemocničního areálu do majetku univerzity získala fakulta v roce 2010 nové prostory v budově bývalé vrátnice Masarykovy nemocnice. Rekonstrukcí tohoto prostoru vznikly ubytovací prostory pro hostující profesory a velká zasedací místnost.

V roce 2014 získala naše fakulta prostory v objektu VIKS, které se uvolnily po stěhování univerzitní knihovny do nově postavené budovy. V tomto roce proběhla rekonstrukce, při níž byly tyto prostory adaptovány pro výuku a zázemí pro pedagogy. Nyní je i sídlem katedry sociální práce a od roku 2020 zde najdete novou behaviorální laboratoř.

Mimo Ústí nad Labem nás najdete také v detašovaných pracovištích v Mostě a Kadani.

Vzácná návštěva

V roce 2018 navštívil naši fakultu Prof. Vernon Smith, nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Přijal čestný doktorát honoris causa od FSE UJEP a při té příležitosti poklepal na stavební kámen nově budované behaviorální laboratoře a pronesl slavnostní přednášku.

Děkan FSE UJEP

Děkanem naší fakulty je od roku 2021 Mgr. Ondrej Moc, Ph.D., který stejně jako jeho předchůdci dbá na to, aby vzdělávací programy na naší fakultě odrážely aktuální potřeby pracovního trhu a přinášely studentům odpovědi na současné otázky.

Děkani fakulty:

1991 – 1993: doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.

1993 – 1996: doc. Ing. Antonín Pešek, CSc.

1996 – 1998: PhDr. René Hladík, CSc. 

1998 – 2004: doc Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.

2004 – 2007: prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

2007 – 2013: doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.

2013 – 2021: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

2021 – dosud: Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.