fse.ujep.cz

Regulace a behaviorální studia

Naši absolventi jsou analytici a odborníci pro oblast ekonomických teorií, hospodářské politiky a regulace, se znalostí behaviorální ekonomie a psychologie. Získané teoretické znalosti uplatňují při koncipování strategií a nástrojů hospodářské politiky.

Prezenční / Kombinované studium 

Kód programu: P0311D050023
Typ programu: doktorský
Délka studia: 4 roky
Získaný titul: Ph.D.
Garant: doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.

Pro naše doktorandy jsou dále relevantní obecné informace o fungování systému STAG a poplatcích a stipendiích. Mohou využívat nabízené služby studentům. 

Kontakt: Mgr. Barbora Kamarýtová (barbora.kamarytova@ujep.cz)

Obecné informace
Aktuality
Přijímací řízení
Vnitřní předpisy
Školitelé
Průběh studia
Ukončení studia
Dokumenty ke stažení
Časté dotazy a návody
Elektronické informační zdroje