fse.ujep.cz

Dokumenty ke stažení

Veškeré dokumenty potřebné v průběhu Vašeho studia.

ŽÁDOST

Tuto žádost využijete v případě:  zanechání studia, přerušení studia, při žádosti o změnu školitele, při změně názvu disertačního projektu aj. V žádosti je třeba vždy definovat o co žádáte. 

Formulář – Individuální studijní plán

Obhajoba disertačního projektu – vyjádření školitele

BOZP

GDPR

Record approval