fse.ujep.cz

Disciplinární komise

Členové disciplinární komise FSE UJEP

Ing. Miroslav Kopáček 
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FSE UJEP

Bc. Lucie Deimlingová
Studentka FSE UJEP

Tereza Fabíková 
Studentka FSE UJEP

Dominik Váňa 
Student FSE UJEP

Organizační zajištění

Alena Podlesná
Studijní oddělení FSE UJEP