fse.ujep.cz

Disciplinární komise

Předsedkyně:

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Místopředsedkyně:

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FSE UJEP

Členové z řad akademických pracovníků:

Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FSE UJEP

Náhradní člen z řad akademických pracovníků:

doc. RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.
Katedra matematiky a informatiky FSE UJEP

Členové z řad studentů:

Bc. Tereza Fabíková 
Studentka FSE UJEP

Tereza Šponiarová
Studentka FSE UJEP

Bc. Dominik Váňa 
Student FSE UJEP

Náhradní člen z řad studentů:

Bc. Jakub Dragoun
Student FSE UJEP

Všichni výše uvedení byli jmenováni s účinností od 1. 1. 2023.

Organizační zajištění:

Alena Podlesná
Studijní oddělení FSE UJEP