fse.ujep.cz

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Místnost: 418, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 918
Email: katerina.smejkalova[at]ujep.cz

Výuka:

  • Odborný německý jazyk pro programy Regionální rozvoj a veřejná správa a Ekonomie a management
  • Přípravné kurzy na certifikát z německého jazyka
  • Prezentační dovednosti a soft skills v němčině i v češtině
  • Interkulturní trénink v němčině

Konzultační hodiny v LS 2023/2024:
úterý: 12:30 – 14:00 hod.
čtvrtek: 10:00 – 11:30 hod.


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na lingvodidaktická témata, především na sledování motivačních faktorů studentů ve vztahu k jejich učebním strategiím. Dále se věnuji využití soft skills při eliminaci negativního vlivu komunikačních bariér studentů na úspěšnost osvojování cizích jazyků a rovněž na možnosti praktického využívání konstruktivistického přístupu při výuce cizího odborného jazyka na vysokých školách. Na FSE UJEP působím od roku 2000. V roce 2009 jsem úspěšně dokončila doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Výzkum:

IGS: Motivační strategie učení německému jazyku (2017 – 2018), mezifakultní projekt FSE – FF, hlavní řešitelka za FSE UJEP

IGS: Jazykové vzdělávání pro konkurenceschopnost absolventů vysokých škol (2015 – 2016), hlavní řešitelka

FRVŠ: Tvorba předmětů Interkulturní trénink v angličtině a Interkulturní trénink v němčině (1548/2012, 2012), hlavní řešitelka

Vybrané publikace:

Smejkalová, K. (2017). Preference metody simulace v jazykovém vzdělávání a její vliv na percepci komunikační ostýchavosti studentů. Cizí jazyky 60/3: 3-13

Smejkalová, K., Smejkal, J., Juráčková, K. (2017). The Influence of Communication Apprehension on the Process of Learning a Foreign Language. ACC Journal 23/3: 118-133

Smejkalová, K. (2016). Reflexe motivovanosti studentů při osvojování cizích jazyků, CASALC Review 5/3: 35-48

Smejkalová, K. (2016). Preference metody simulace a její vliv na percepci motivace a jazykové kompetence studentů. Paidagogos – časopis pro pedagogiku a s ní související vědy 1: 90-106

Smejkalová, K., Žambochová, M., Smejkal, J., Váňová, T., Vlčková, M. (2015). Foreign Language Learning Strategies of Secondary School Students in the Ústí Region. Magnanimitas Hradec Králové, 1376-1386

Smejkalová, K. (2014). K pojetí konstruktivismu jakožto modernímu paradigmatu vzdělávání, Paideia: filozofický e-journal Univerzity Karlovy XI/I 

Smejkalová, K. (2014).  K problematice osvojování cizích jazyků na vysokých školách. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, XVIII/2. Zlín: Academia Economia: 7-15