fse.ujep.cz

Vědecká rada

Předseda 

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Děkan FSE UJEP 

Interní členové 

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Katedra sociální práce FSE UJEP 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Katedra sociální práce FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Katedra práva a politologie FSE UJEP 

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Katedra sociální práce FSE UJEP 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Fakulta umění a designu UJEP 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Katedra práva a politologie FSE UJEP 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP 

doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Katedra financí a účetnictví FSE UJEP 

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Rektor CEVRO Institut vysoká škola 

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

Externí členové 

doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

Ing. Mojmír Hampl, Ph.D.
Víceguvernér ČNB 

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
Ekonomická fakulta TUL 

prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
Fakulta podnikatelská VUT 

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní, UPCE

prof. dr. Ralph Sonntag
HTW Dresden 

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Přírodovědecká fakulta UPOL 

prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta MUNI 

doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan Fakulty podnikatelské VUT 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty TUL