fse.ujep.cz

Směrnice a příkazy děkana

Vnitřní předpisy

Statut FSE UJEP
platnost od 20. 12. 2017
účinnost od 20. 12. 2017

Organizační řád FSE UJEP
planost od 1. 11. 2019
účinnost od 1. 11. 2019

Volební řád AS FSE UJEP
platnost od 20. 12. 2017
účinnost od 20. 12. 2017

Jednací řád AS FSE UJEP
platnost od 3. 2. 2021
účinnost od 3. 2. 2021

Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP
platnost od 28. 11. 2018
účinnost od 28. 11. 2018

Studijní a zkušební řád pro studium v bc. a mgr. studijních programech UJEP  
(platný i pro FSE UJEP)
platnost od 16. 5. 2018
účinnost 16. 5. 2018

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP 
(platný i pro FSE UJEP)
platnost 16. 5. 2018
účinnost od 16. 5. 2018

Řád celoživotního vzdělávání UJEP 
(platný i pro FSE UJEP)
platnost od 17. 7. 2017
účinnost 1. 9. 2017

Stipendijní řád UJEP 
(platný i pro FSE UJEP)
platnost od 9. 4. 2018
účinnost od 9. 4. 2018

Disciplinární řád FSE UJEP
platnost od 29. 5. 2019
účinnost od 29. 5. 2019

Disciplinární řád UJEP
platnost od 16. 5. 2017
účinnost od 16. 5. 2017


Směrnice děkana 

Směrnice děkana č. 4/2020 – Studium v doktorských studijních programech
platnost od 30.10.2020
účinnost od 30.10.2020

Směrnice děkana č. 3/2020 – Pravidla hodnocení pracovníků FSE UJEP
platnost od 1.4.2020
účinnost od 1.4.2020

Směrnice č. 2/2020 – Etika vědecké, výzkumné činnosti a jiné tvůrčí činnosti na FSE UJEP
platnost od 1.4.2020
účinnost od 1.4.2020

Směrnice č. 1/2019 – Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP ve znění Dodatku č. 1
platnost od 7. 11. 2019
účinnost od 7. 11. 2019

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2019 – Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP 
platnost od 1. 2. 2019
účinnost od 7. 11. 2019

Směrnice č. 1/2018 – Studium v doktorských studijních programech ve znění Dodatku č. 1 
platnost od 11. 4. 2018
účinnost od 11. 4. 2018
platnost i účinnost dodatku od 22.6.2020

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2018 – Studium v doktorských studijních programech
platnost od 2. 6. 2020
účinnost od 22. 6. 2022

Směrnice č. 4/2017 – Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP ve znění Dodatku č. 1
platnost od 1. 12. 2017
účinnost od 7. 11. 2019

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2017 – Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP
platnost od 7. 11. 2019
účinnost od 7. 11. 2019

Příloha směrnice č. 4/2017 – šablona pro tvorbu KP
platnost od 1. 12. 2017
účinnost od 1. 2. 2018

Směrnice č. 3/2017 – Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2
platnost od 1. 11. 2017
účinnost od 1. 4. 2018

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2017 – Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek
platnost od 23. 3. 2018
účinnost od 23. 3. 2018

Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 3/2017 – Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek
platnost od 1.2.2020
účinnost od 1.2.2020

Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/2016 – Stipendia Fakulty sociálně ekonomické 
platnost od 5. 12. 2018
účinnost od 5. 12. 2018

Směrnice č. 2/2016 – Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve znění Dodatku č. 2
platnost od 1. 10. 2016
účinnost od 5. 12. 2018

Směrnice č. 2/2016 – Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve znění Dodatku č.1
platnost od 1. 10. 2016
účinnost od 11. 4. 2018

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2016 – Stipendia Fakulty sociálně ekonomické
platnost od 11. 4. 2018
účinnost od 11. 4. 2018

Směrnice č. 1/2015 – Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16
platnost od 2. 3. 2015

Směrnice č. 2/2006 – Pravidla pro udělování pamětních listů za zásluhy na FSE UJEP
platnost od 30. 6. 2006


Příkazy děkana

Příkaz děkana č. 3/2020 – Změny v IS STAG
platnost od 1. 6. 2020
účinnost od 27. 7. 2020

Příkaz děkana č. 2/2020 – Snížení rizika spojeného s koronavirem
platnost od 10. 3. 2020
účinnost od 10. 3. 2020

Příkaz děkana č. 1/2020 – Poskytnutí zdravotního volna – tzv. sick days – zaměstnancům FSE v roce 2020
platnost od 1. 1. 2020
účinnost od 1. 1. 2020

Příkaz děkana č. 5/2014 Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů
platnost od 1. 10. 2014

Příkaz děkana č. 7/2013 – Vypisování termínů zápočtů a zkoušek
platnost od 17. 10. 2013

Příkaz děkana č. 5/2013 – Náhrada přímé výuky 
platnost od 17. 10. 2013

Příkaz děkana č. 4/2013 – Postup při schvalování služebních cest pracovníků FSE UJEP
platnost od 17. 10. 2013


Metodické pokyny

Příkaz proděkana pro studium č. 2/2012 – Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů
platnost od 1. 11. 2012

Příkaz proděkana pro rozvoj a informatizaci č. 1/2014 – Řešení poruch počítačové techniky
platnost od 31. 10. 2014

Motivační program pro studenty FSE UJEP – Erasmus+