fse.ujep.cz

Vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád pro studium v Bc. a Mgr. studijních programech UJEP  
platnost od 13. 9. 2021, účinnost 20. 9. 2021

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP 
platnost 16. 5. 2018, účinnost od 16. 5. 2018

Řád celoživotního vzdělávání UJEP 
platnost od 17. 7. 2017, účinnost 1. 9. 2017

Stipendijní řád UJEP 
platnost od 17. 2. 2022, účinnost od 1. 7. 2022

Disciplinární řád UJEP
platnost od 16. 5. 2017, účinnost od 16. 5. 2017

Disciplinární řád FSE UJEP
platnost od 29. 5. 2019, účinnost od 29. 5. 2019

Statut FSE UJEP
platnost od 20. 12. 2017, účinnost od 20. 12. 2017

Volební řád Akademického senátu FSE UJEP
platnost od 20. 12. 2017, účinnost od 20. 12. 2017

Jednací řád Akademického senátu FSE UJEP
platnost od 27. 4. 2022, účinnost od 27. 4. 2022

Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP
platnost od 24. 11. 2021, účinnost od 24. 11. 2021

Vnitřní normy (směrnice a příkazy děkana)

Seznam platných vnitřních norem


Směrnice děkana

Směrnice děkana č. 2/2024 – Mimořádná stipendia v Ph.D. programech
platnost od 1. 4. 2024, účinnost od 1. 4. 2024

Směrnice děkana č. 1/2024 – Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků FSE UJEP
platnost od 1. 1. 2024, účinnost od 1. 1. 2024

Směrnice děkana č. 6/2022 – Organizační řád FSE UJEP
platnost od 1. 12. 2022, účinnost od 1. 12. 2022

Směrnice děkana č. 5/2022 – Centrum výzkumu FSE UJEP
platnost od 1. 12. 2022, účinnost od 1. 12. 2022

Směrnice děkana č. 4/2022 – Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací
platnost od 3. 10. 2022, účinnost od 20. 2. 2023
– příloha č. 1 – desky kvalifikační práce
– příloha č. 2 – šablona kvalifikační práce
– příloha č. 3 – citační manuál FSE UJEP

Směrnice děkana č. 3/2022 – Postup a pravidla pro uznávání kontrol studia
platnost od 27. 9. 2022, účinnost od 3. 10. 2022

Směrnice děkana č. 2/2022 – Řád celoživotního vzdělávání FSE UJEP
platnost od 1. 9. 2022, účinnost od 1. 9. 2022

Směrnice děkana č. 1/2022 – Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu v platném znění
platnost od 15. 6. 2022, účinnost od 15. 6. 2022
dodatek č. 1 (platnost od 20. 5. 2024, účinnost od 20. 5. 2024)

Směrnice děkana č. 1/2021 – Provádění změn v IS STAG
platnost od 20. 9. 2021, účinnost od 20. 9. 2021

Směrnice děkana č. 4/2020 – Studium v doktorských studijních programech
platnost od 30. 10. 2020, účinnost od 30. 10. 2020

Směrnice děkana č. 2/2020 – Etika vědecké, výzkumné činnosti a jiné tvůrčí činnosti na FSE UJEP
platnost od 1. 4. 2020, účinnost od 1. 4. 2020

Směrnice děkana č. 1/2019 – Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP v platném znění
platnost od 1. 2. 2019, účinnost od 1. 2. 2019
dodatek č. 1 (platnost od 7. 11. 2019, účinnost od 7. 11. 2019)
dodatek č. 2 (platnost od 6. 9. 2021, účinnost od 1. 10. 2021)
– dodatek č. 3 (platnost od 1. 10. 2022, účinnost od 1. 10. 2022)

Směrnice děkana č. 1/2019 – Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP v platném znění
platnost od 1. 6. 2024, účinnost od 1. 11. 2024
dodatek č. 4 (platnost od 1. 6. 2024, účinnost od 1. 11. 2024)

Směrnice děkana č. 2/2006 – Pravidla pro udělování pamětních listů za zásluhy na FSE UJEP
platnost od 30. 6. 2006


Příkazy děkana

Příkaz děkana č. 1/2023 – Autodoprava na FSE UJEP
platnost od 1. 5. 2023

Příkaz děkana č. 7/2013 – Vypisování termínů zápočtů a zkoušek
platnost od 17. 10. 2013

Příkaz děkana č. 5/2013 – Náhrada přímé výuky 
platnost od 17. 10. 2013

Příkaz děkana č. 4/2013 – Postup při schvalování služebních cest pracovníků FSE UJEP
platnost od 17. 10. 2013

Neplatné vnitřní předpisy

Směrnice děkana č. 3/2020 – Pravidla hodnocení pracovníků FSE UJEP
platnost od 1. 4. 2020, účinnost od 1. 4. 2020

Jednací řád Akademického senátu FSE UJEP
platnost od 3. 2. 2021 do 26. 4. 2022, účinnost od 3. 2. 2021 do 26. 4. 2022

Jednací řád Akademického senátu FSE UJEP
platnost od 20. 12. 2017 do 2. 2. 2021, účinnost od 20. 12. 2017 do 2. 2. 2021

Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP
platnost od 28. 11. 2018 do 23. 11. 2021, účinnost od 28. 11. 2018 do 23. 11. 2021

Neplatné vnitřní předpisy UJEP

Dostupné zde