fse.ujep.cz

Akademický senát

AKADEMICKÝ SENÁT FSE UJEP

Předseda 

Ing. Miroslav Kopáček
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP 

Místopředsedkyně 

Bronislava Žemličková
studentka FSE UJEP 

Akademická kurie AS FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Katedra práva a politologie FSE UJEP

Ing. Michaela Jánská, PhD.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP

Ing. Miroslav Kopáček
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Mgr. Alexandra Petrů
Katedra sociální práce FSE UJEP

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FSE UJEP

Studentská kurie AS FSE UJEP 

Mgr. Ing. Tereza Grosse
studentka FSE UJEP

Bc. Tomáš Hrdlička
student FSE UJEP

Bc. Jan Kouba
student FSE UJEP

Ing. Pavel Krajíček
student FSE UJEP

Petr Kříž
student FSE UJEP

Bronislava Žemličková
studentka FSE UJEP