fse.ujep.cz

Akademický senát

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP (dále také AS FSE UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS FSE UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Funkční období současného Akademického senátu FSE UJEP je od 14. 12. 2022 do 13. 12. 2025.


Vážení členové akademické obce,
rádi bychom zvýšili Váš komfort při spolupráci s Akademickým senátem FSE UJEP. Abyste měli možnost se se svými podněty, připomínkami, komentáři či dotazy kdykoli obrátit na AS FSE UJEP z pohodlí od klávesnice či telefonu, nově Vám nabízíme kontaktovat senát elektronicky na níže uvedeném odkazu. Pokud budete požadovat na svůj podnět reakci z naší strany, uvádějte v komentáři svou e-mailovou adresu. Obracet se však zde na nás můžete i anonymně. Všechny dosavadní způsoby komunikace se svými zástupci v AS FSE UJEP můžete samozřejmě směle využívat i nadále, tímto krokem Vám chceme jen rozšířit možnosti, jak být v intenzivnějším spojení s námi.


Plánované termíny řádných zasedání AS FSE UJEP v roce 2023

15. 03. – 12.00 – místnost č. 409
19. 04.
17. 05.
21. 06.
20. 09.
18. 10.
22. 11.
20. 12.


Členové Akademického senátu FSE UJEP

AKADEMICKÁ KOMORA STUDENTSKÁ KOMORA
Ing. Lucie Kopáčková
členka Ekonomické komise AS FSE UJEP
Ondřej Černý
ondra02022002@gmail.com
Ing. Petra Olšová, Ph.D.
členka Ekonomické komise AS FSE UJEP
Jonáš Jiránek
jiranekjonas@seznam.cz
Mgr. Alexandra Petrů Josef Mergl
člen Ekonomické komise AS FSE UJEP
josef.mergl@gmail.com
doc. Lenka Slavíková, Ph.D. Ladislav Mrázik
ladislavmrazik@seznam.cz
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
předsedkyně AS FSE UJEP
Stanislav Podrábský
stanislavpodrabsky@seznam.cz
Ing. Tomáš Sýkora Tereza Šponiarová
místopředsedkyně AS FSE UJEP
tereza.sp@centrum.cz
Ing. Dita Štyvarová

Ekonomická komise AS FSE UJEP

Na svém zasedání dne 15. 02. 2023 Akademický senát FSE UJEP zřídil stálou Ekonomickou komisi. Členy se stali:

  • Ing. Lucie Kopáčková
  • Josef Mergl
  • Ing. Petra Olšová, Ph.D.