fse.ujep.cz

News(-letter)

Aktuální Newsletter Centra projektového servisu UJEP. Je zaměřeno zejména na aktuální výzvy národní i mezinárodní, termíny pro podávání průběžných a závěrečných zpráv projektů TA ČR a GA ČR, možnosti seminářů k výzvám a informace z Interní grantové agentury.

Newsletter je dostupný na webových stránkách UJEP: https://www.ujep.cz/cs/newsletter-cps, na tomto místě lze nalézt i předchozí čísla.


Zároveň vydáváme vědecký newsletter FSE, který informuje o aktuálních výzvách, konferencích a dalším podstatném ve vědě a výzkumu týkající se FSE. 

Vydané newslettery: 

Květen 2023

Newsletter FSE UJEP ke vzdělávacím a dotačním příležitostem

Březen 2023

Newsletter FSE UJEP ke vzdělávacím a dotačním příležitostem

Listopad 2022

Newsletter FSE UJEP ke vzdělávacím a dotačním příležitostem

Duben 2021

Call for Papers

Výzva pro externí hodnotitele strategických projektů

Březen 2021

Liberec economic Forum 2021

Nabídka stáže pro studenty