fse.ujep.cz

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

Zaštiťujeme program Regionální rozvoj a veřejná správa v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Garantujeme předměty zaměřené na projektové řízení, regionální ekonomii a regionální rozvoj, geografické informační systémy (GIS) a participativní management přírodních zdrojů. O vyučovaných tématech souhrnně informujeme ZDE. 

Naše vědecké aktivity se zaměřují na rozvoj a transformaci regionů a sídel, management obcí, měst a regionů, SMART principy ve veřejné správě, mobilitu a udržitelný rozvoj.

Web katedry: regiony.ujep.cz


Vedoucí katedry: doc. Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Zástupce vedoucího: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Sekretářka: Petra Havránková

Kontakt: FSE UJEP (4. patro), Moskevská 54, tel.: +420 475 284 915