fse.ujep.cz

doc. Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Vedoucí katedry

Místnost: 410, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 910
Email: petr.hlavacek[at]ujep.cz
ResearcherID: A-4971-2018
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Regionální ekonomie a politika
  • Prostorové plánování 
  • Regionální rozvoj Ústeckého kraje 
  • Komunity a participace

Konzultační hodiny LS 2023/2024:
pondělí 15:00 – 16:00 hod.
středa 08:00 – 10:00 hod.


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na otázky socioekonomického rozvoje regionů, měst a obcí České republiky se zaměřením na Ústecký kraj, a to v kontextu regionální ekonomie, sociální geografie, veřejné správy a regionální politiky. Na FSE UJEP působím jako odborný asistent od roku 2001. Od roku 2016 jsem pověřen vedením Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy. Jako analytik spolupracuji s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK).

Výzkum:

OP ST: RUR – Region univerzitě, univerzita regionu (2024 – 2027), člen řešitelského týmu KA 2: Kreativní společnost, C1: Znalostní hub pro transformaci Ústeckého kraje

OP VVV: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435, 2018 – 2022), člen řešitelského týmu WP 4

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066; 2020-2021), vedoucí řešitelského týmu

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership  (GA18-11299S, 2018-2020), člen řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Domín, M., Holub, J., Sýkora, T. a Hlaváček, P. (2023). Rekultivace jako příležitost pro zvýšení resilience transformujících se regionů. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 75-83. ISBN 978-80-280-0311-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-9

Hlaváček, P., Mata, M. a Zdražil, P. (2023). Differentiation of Developmental Priorities of Different Sized Municipalities in the Period of Acceleration of Developmental Changes within an Example of a Mining Region. Geoscape, 2023,17(2) 1-1.1 Dostupné z: doi: 10.2478/geosc-2023-0013

Hlaváček, P., Kopáček, M., Kopáčková, L. & Hruška, V. (2023). Barriers for and standpoints of key actors in the implementation of smart village projects as a tool for the development of rural areas. Journal of Rural Studies, 103, 103098. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103098.

Hruška V., Raška P., Balej M., Bláha J. D., Hlaváček P., Konupka J., Kučera Z., Kučerová S. R., Míšek K., Nedorostová E., Píša J., Smutná Z., Sýkora T., Štěbetáková M., Toman J. a Zubík M. (2022). Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem.

Mempel-Śnieżyk, A., Hlaváček, P. (2022). Are clustering and R&D institutions in post-socialist states functional tools for sustainable development?, European Planning Studies, 30(10), 2022-2042, doi: 10.1080/09654313.2021.2013779

Markowska, M., Hlavacek, P., Strahl, D. (2022). Knowledge-Intensive Business Services Employment Structure and Economic Development in EU Regions. Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe, 25(4), 109–133. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.32

Hlaváček, P., Skalník, V. (2021). The Implementation of Smart Energy into Transformation of the Rural Area: The Use of Public Policies for Smart Villages Development. International Journal of Energy Economics and Policy, 11 (4). doi.org/10.32479/ijeep.11203

Markowska, M., Strahl, D., Sobczak, E., Hlavacek, P. (2019). Similarities in Employment Structure of the European Union Countries in the Years 2008-2017—Assessment of Dynamics. Prace Komisji geografii przemyslu polskiego towarzystwa geograficznego-Studies of The Industrial Geography Commission of The Polish Geographical Society, 33(4), 283–294. https://doi.org/10.24917/20801653.334.17

Hlavacek, P., & Janáček, J. (2019). The Influence of Foreign Direct Investment and Public Incentives on The Socio-Economic Development of Regions: An Empirical Study from The Czech Republic. E & M Ekonomie A Management, 22(3), 4–19. https://doi.org/10.15240/tul/001/2019-3-001

Hlaváček, P., Kopáček, M., Horáčková, L. (2019). Impact of Suburbanization on Environmental Development of Settlements in Suburban Space: Smart and Sustainability Solutions. Sustainability, 11(24), 7182. DOI: 10.3390/su11247182.

Hlaváček, P., Siviček, T. (2017). Spatial differences in innovation potential of central European regions during post-transformation period. Journal of International Studies, 10(2), 61-73. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/4

Hlaváček, P. (2017). Use of innovation vouchers for the regional innovation environment development. Economic Annals,XXI, 166(7-8), 91-95

Hlaváček, P., Raška, P., Balej, M. (2016). Eastern European postcommunist cities: Current trends and community needs. Habitat International, 56, 31-41

Hlaváček, P., Bal-Domanska, B. (2016). Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central European Countries. Engineering Economics, 27(3), s. 294-303