fse.ujep.cz

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Vedoucí katedry

Místnost: 410, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 910
Email: petr.hlavacek[at]ujep.cz
ResearcherID: A-4971-2018
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Regionální ekonomie a politika
  • Prostorové plánování 
  • Regionální rozvoj Ústeckého kraje 
  • Komunity a participace

Konzultační hodiny v LS 2022/2023:
pondělí 08:00 – 10:00 hod.
úterý 08:00 – 09:00 hod.


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na otázky socioekonomického rozvoje regionů, měst a obcí České republiky se zaměřením na Ústecký kraj, a to v kontextu regionální ekonomie, sociální geografie, veřejné správy a regionální politiky. Na FSE UJEP působím jako odborný asistent od roku 2001. Od roku 2016 jsem pověřen vedením Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy. Jako analytik spolupracuji s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK).

Výzkum:

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066; 2020-2021), vedoucí řešitelského týmu

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership  (GA18-11299S, 2018-2020), člen řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Mempel-Śnieżyk, A., Hlaváček, P. (2022). Are clustering and R&D institutions in post-socialist states functional tools for sustainable development?, European Planning Studies, 30(10), 2022-2042, doi: 10.1080/09654313.2021.2013779

Hlaváček, P., Skalník, V. (2021). The Implementation of Smart Energy into Transformation of the Rural Area: The Use of Public Policies for Smart Villages Development. International Journal of Energy Economics and Policy, 11 (4). doi.org/10.32479/ijeep.11203

Hlaváček, P., Siviček, T. (2017). Spatial differences in innovation potential of central European regions during post-transformation period. Journal of International Studies, 10(2), 61-73. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/4

Hlaváček, P. (2017). Use of innovation vouchers for the regional innovation environment development. Economic Annals,XXI, 166(7-8), 91-95

Hlaváček, P., Raška, P., Balej, M. (2016). Eastern European postcommunist cities: Current trends and community needs. Habitat International, 56, 31-41

Hlaváček, P., Bal-Domanska, B. (2016). Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central European Countries. Engineering Economics, 27(3), s. 294-303