fse.ujep.cz

Spolupráce ve výuce

Usilujeme o to, aby výuka na FSE UJEP reflektovala aktuální trendy a poskytovala studentům kromě teoretických základů také praktické zkušenosti. Podporujeme zadávání prakticky zaměřených absolventských prací (bakalářských, diplomových a dizertačních). Jsme rádi, že se nám v tomto smyslu daří rozšiřovat okruh spolupracujících firem, obcí a nevládních neziskových organizací. 

Uvedeným partnerům děkujeme za dosavadní spolupráci ve výuce praktických předmětů a při realizaci stáží a odborných praxí.


Představy o studiu vs. realita: studenti a firmy – 3. 5. 2023
– aktualita
prezentace