fse.ujep.cz

Formuláře, návody a vzory žádostí

Formuláře

Obecný formulář žádosti
(editovatelná verze – nutno předem uložit na PC)

Obecný formulář žádosti

Návrh na cenu děkana za pedagogickou činnost

Formulář žádosti pro doktorské studium

Žádost o uznání předmětu

Žádost o uznání předmětu z CŽV

Žádost o stipendium
(editovatelná verze – nutno předem uložit na PC)

Žádost o stipendium

Žádanka o nákup literatury

Žádost o odměnu za VaV dle směrnice děkana č. 1/2019

Návod na zjištění indexu Q dle směrnice děkana č. 1/2019

Oznámení disciplinárního přestupku

Odvolání proti vyměření poplatku

Přihláška na pozici Administrativní pomocná síla (Admin)

Přihláška na pozici Vědecká pomocná síla (PomVěd)

Vyúčtování SGS

Vyúčtování SPS

Formulář pro návrh volitelného předmětu


Šablony

Vzorová šablona pro tvorbu kvalifikačních prací (BP, DP, DiP)
(editovatelná verze – nutno předem uložit na PC)

Vzorová šablona pro posudek vedoucího/oponenta BP/DP
(editovatelná verze – nutno předem uložit na PC)

Protokol k výběrovému předmětu pro doktorský stupeň studia


Návody

Citační manuál FSE UJEP

Návod k zadávání požadavků na rozvrh a konzultačních hodin do IS STAG
(pro akademické pracovníky)

Manuál k obsluze AV techniky v aule VIKS
(pro akademické pracovníky)