fse.ujep.cz

Hostující akademici

John Sheehan (University of Technology, Sydney, Austrálie)

hostující profesor od roku 2017  ~  vyučující v doktorském programu Aplikovaná ekonomie a správa ~ expert na právo a vlastnická práva se specializací na nároky původních australských obyvatel ~ zastupující ředitel Asia Pacific Centre for Complex Property Rights


Thomas Hartmann (TU Dortmund University, Německo)

hostující profesor od roku 2017  ~  vyučující v doktorském programu Aplikovaná ekonomie a správa ~ expert na politiku územního plánování a její nástroje  ~  prezident International Academic Association on Planning, Law and Property Rights


Steven Forrest (University of Groningen, Nizozemí)

hostující výzkumný pracovník na projektu SMART v letech 2019 – 2020  ~ spolupráce na vyvíjení povodňového experimentu testující spolupráci obcí v uceleném povodí  ~  geograf se specializací na utváření a hodnocení veřejných politik v oblasti přírodních katastrof