fse.ujep.cz

Celoživotní vzdělávání

Přehled otevíraných programů

CŽV v rámci oboru:Ekonomika a management
(bakalářský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru:Ekonomika a management
(navazující magisterský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru:Regionální rozvoj a veřejná správa
(bakalářský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru:Regionální rozvoj a veřejná správa
(navazující magisterský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru:Sociální práce
(bakalářský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru:Řízení v sociální práci
(navazující magisterský stupeň)

Informace a přihláška ke kurzům celoživotního vzdělávání (CŽV)
v akademickém roce 2020/2021

Bakalářské a magisterské studium – Ústí nad Labem

Bakalářské studium – Ústí nad Labem
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: 5101 41 0022
Částka: 10 900 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka CŽV 

Magisterské studium – Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: 5101 41 0022
Částka: 12 900 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka CŽV

Jazykové kurzy  – Ústí nad Labem

Italština
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Částka: 2 000 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení 

Španělština
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Částka: 2 000 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení 

Přihláška ke studiu

https://forms.gle/P4UrtwLXMw7vKRfTA