fse.ujep.cz

Celoživotní vzdělávání

Romana Košvancová – referentka CŽV
Místnost: 205, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 705
Email: romana.kosvancova[at]ujep.cz 

Přehled otevíraných programů

CŽV v rámci oboru:Ekonomika a management
(bakalářský stupeň)
Prezenční/Kombinované studium
 
CŽV v rámci oboru:Ekonomika a management veřejného sektoru
(navazující magisterský stupeň)
Prezenční studium
 
CŽV v rámci oboru:Regionální rozvoj a veřejná správa
(bakalářský stupeň)
Prezenční/Kombinované studium
 
CŽV v rámci oboru:Regionální rozvoj a veřejná správa
(navazující magisterský stupeň)
Prezenční studium
 
CŽV v rámci oboru:Sociální politika a sociální práce
(bakalářský stupeň)
Prezenční/Kombinované studium
 

Informace a přihláška ke kurzům celoživotního vzdělávání (CŽV)
v akademickém roce 2022/2023

Bakalářské a magisterské studium – Ústí nad Labem

Bakalářské studium – Ústí nad Labem
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: 5101 41 0022
Částka: 12 000 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka CŽV 

Magisterské studium – Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: 5101 41 0022
Částka: 12 000 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka CŽV

Přihláška ke studiu

https://forms.gle/P4UrtwLXMw7vKRfTA

Přihlášky na CŽV se podávají do 22. 9. 2022.

Zápisy ke studium CŽV se budou konat dne 27. 9. 2022. Veškeré informace obdržíte emailem po termínu odevzdání přihlášky.