fse.ujep.cz

Celoživotní vzdělávání

Romana Košvancová – referentka CŽV
Místnost: 205, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 705
Email: romana.kosvancova[at]ujep.cz 

Přehled otevíraných programů

CŽV v rámci oboru:Ekonomika a management
(bakalářský stupeň)
Prezenční/Kombinované studium
 
CŽV v rámci oboru:Ekonomika a management veřejného sektoru
(navazující magisterský stupeň)
Prezenční studium
 
CŽV v rámci oboru:Regionální rozvoj a veřejná správa
(bakalářský stupeň)
Prezenční/Kombinované studium
 
CŽV v rámci oboru:Regionální rozvoj a veřejná správa
(navazující magisterský stupeň)
Prezenční studium
 
CŽV v rámci oboru:Sociální politika a sociální práce
(bakalářský stupeň)
Prezenční/Kombinované studium
 

Informace a přihláška ke kurzům celoživotního vzdělávání (CŽV)
v akademickém roce 2023/2024

Bakalářské a magisterské studium – Ústí nad Labem

Bakalářské studium – Ústí nad Labem
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: bude doplněno
Částka: 12 000 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka CŽV 

Magisterské studium – Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: bude doplněno
Částka: 12 000 Kč / semestr
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka CŽV

Přihláška ke studiu

https://forms.gle/P4UrtwLXMw7vKRfTA

Přihlášky na CŽV se podávají do 25. 9. 2023

Zápisy ke studium CŽV se budou konat dne (bude upřesněno). Veškeré informace obdržíte emailem po termínu odevzdání přihlášky.

Směrnice děkana č. 2/2022 – Řád celoživotního vzdělávání FSE UJEP


Žádost o uznání předmětu z CŽV