fse.ujep.cz

Popularizační příspěvky

Výsledky základního a aplikovaného výzkumu prezentujeme v časopisech, které jsou určeny odborné i laické veřejnosti, učitelům základních a středních škol a politické reprezentaci.  

Koubová, K., Slavík, J. (2020): Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým! Odpadové fórum 11/2020. On-line ZDE.

 Slavíková, L., Vejchodská, E. (2020): Školní fóra v českých městech vhodně podporují participaci. Moderní obec 7/2020, s. 38. 

 Hekrle, M., Macháč, J. (2020): Výhodná pro všechny: Ekonomické hodnocení modro-zelené infrastruktury. Pro města a obce 01/2020, s. 27-28.

 Raška, P., Slavíková, L. (2019): Drobné vodní plochy v krajině. Geografické rozhledy, 29(2), 12–15.