fse.ujep.cz

Popularizační příspěvky

Výsledky základního a aplikovaného výzkumu prezentujeme v časopisech, které jsou určeny odborné i laické veřejnosti, učitelům základních a středních škol a politické reprezentaci.  

Macháč, J., Dubová, L., Vávra, J., Hekrle, M., Černá, A. (2023): Význam komunitních zahrad v době krizí: Od relaxace po potravinovou soběstačnost. IEEP a Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu.

Macháč, J., Mlejnek, J., Hekrle, M. a kol. (2023): Extenzivní zelené střechy a jejich teplotní
vlivy na budovy a město. IEEP a Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu.

Povolná, L., Hekrle, M. (2022): Radnice mluví o vodě: Zkušenosti z komunikace modro-zelených opatření s veřejností. Moderní obec 5/2022, s. 50.

Van Koten, S. (2021): Ceny energií a nepříznivé okolnosti. Lidové noviny, 26/10/2021

Macháč, J., Dubová, L., Vacková, A. a kol. (2021): Komunitní zahrady aneb pěstování plodin i sousedských vztahů. IEEP a Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu.

Koubová, K., Slavík, J. (2020): Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým! Odpadové fórum 11/2020. On-line ZDE.

 Slavíková, L., Vejchodská, E. (2020): Školní fóra v českých městech vhodně podporují participaci. Moderní obec 7/2020, s. 38. 

 Hekrle, M., Macháč, J. (2020): Výhodná pro všechny: Ekonomické hodnocení modro-zelené infrastruktury. Pro města a obce 01/2020, s. 27-28.

 Raška, P., Slavíková, L. (2019): Drobné vodní plochy v krajině. Geografické rozhledy, 29(2), 12–15.