fse.ujep.cz

Monografie

Publikujeme odborné monografie národního i mezinárodního významu, ve kterých se zabýváme aktuálními společenskými tématy. 

Pavlík, M., Šimka, K., Postránecký, J., Pomahač, R,…Koutský, J., Olšová, P., Sýkora, T… a kol. (2020): Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Wolters Kluver, Praha. ISBN: 978-80-7598-048-9. 

Jak funguje a na jakých principech staví veřejná správa? A jak by mohla fungovat lépe? VÍCE

Hartmann T., Slavíková L., McCarthy S. (eds) (2019): Nature-Based Flood Risk Management on Private Land. Springer, Cham. ISBN: 978-3-030-23841-4.

Jaké existují otázky a problémy při realizaci přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě? VÍCE

Minárik, P. (2018): Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě. Munipress, Brno. ISBN: 978-80-210-9118-4. 

Jaká je vědomá i nevědomá role náboženství v současnosti? Jak ovlivňuje naše jednání a rozhodování? VÍCE

Houžvička, V. (2015): Czechs and Germans 1848–2004 – The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe. Karolinum Press, Praha. ISBN: 978-80-246-2144-9.

Kniha o česko-německých národnostních sporech od poloviny 19. století do současnosti. VÍCE