fse.ujep.cz

Monografie

Publikujeme odborné monografie národního i mezinárodního významu, ve kterých se zabýváme aktuálními společenskými tématy. 

Rybáček, V.: The Size of Government: Measurement, Methodology and Official Statistics. 1. vyd. Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited, 2020. 186 s. ISBN: 978-1-78821-010-2.

Kniha je originálním příspěvkem usilujícím o propojení statistické a ekonomické teorie, s cílem diskutovat další směr vývoje metodiky v oblasti měření statistické velikosti vlády. Kniha tím navazuje na rozsáhlý výzkum věnovaný vztahu mezi velikostí sektoru vládních institucí a makroekonomickými jevy jako hospodářský růst, inflace či nezaměstnanost. VÍCE

Slavík, J.: Recyklační chování domácností a nástroje, jak ho měnit. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-412-5.

Publikace, která pomůže nejen jednotlivcům, ale i zástupcům odborné veřejnosti pochopit fakt, že poplatky za komunální odpad nejsou jedinou cestou ke správným recyklačním cílům! VÍCE

Brůhová Foltýnová, H. a kolektiv (2022): Hodnocení plánů a projektů mobility: průvodce pro správnou evaluaci opatření a strategií udržitelné městské mobility. Grada, Praha. ISBN: 978-80-271-3244-7.

Kniha nabízí charakteristiku jednotlivých druhů evaluace nástrojů městské mobility a popisuje jejich hlavní postupy. VÍCE

Slavíková, L., Hartmann, T., Thaler, T. (2021): Financial Schemes for Resilient Flood Recovery. Routledge (Taylor & Francis Group), Oxon. ISBN: 978-1-03-201756-3.

Možnosti zvýšení odolnosti proti povodni během fáze obnovy jsou do značné míry přehlíženy a rozmanitost stávajících schémat ukazuje, že neexistuje shoda ohledně toho, jak dosáhnout odolné obnovy po povodních. VÍCE

Černý, P. (2021): Základní instituty shromažďovacího práva. C.H.Beck, Praha. ISBN: 978-80-7400-821-4.

Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. VÍCE

Pavlík, M., Šimka, K., Postránecký, J., Pomahač, R,…Koutský, J., Olšová, P., Sýkora, T… a kol. (2020): Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Wolters Kluver, Praha. ISBN: 978-80-7598-048-9. 

Jak funguje a na jakých principech staví veřejná správa? A jak by mohla fungovat lépe? VÍCE

Hartmann T., Slavíková L., McCarthy S. (eds) (2019): Nature-Based Flood Risk Management on Private Land. Springer, Cham. ISBN: 978-3-030-23841-4.

Jaké existují otázky a problémy při realizaci přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě? VÍCE

Minárik, P. (2018): Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě. Munipress, Brno. ISBN: 978-80-210-9118-4. 

Jaká je vědomá i nevědomá role náboženství v současnosti? Jak ovlivňuje naše jednání a rozhodování? VÍCE

Houžvička, V. (2015): Czechs and Germans 1848–2004 – The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe. Karolinum Press, Praha. ISBN: 978-80-246-2144-9.

Kniha o česko-německých národnostních sporech od poloviny 19. století do současnosti. VÍCE