fse.ujep.cz

Fakultní střední školy

Zapojujeme se do výuky na středních školách. Nabízíme řadu popularizačních přednášek s různou tématikou. Jezdíme navštěvovat naše budoucí studenty a povídáme si s nimi o vysokoškolském studiu.

Pro středoškoláky organizujeme pravidelnou akci s názvem Jeden den vysokoškolákem. Studenti navštíví naši fakultu a vyzkouší si, jaké to je studovat na vysoké škole.  

Pravidelně spolupracujeme s našimi Fakultními školami: 

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice


Evropská obchodní akademie Děčín

Podkrušnohorské gymnázium MostObchodní akademie a jazyková škola, Ústí nad Labem


Gymnázium Rumburk


Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem


Kritéria – kdo může být naší Fakultní školou? 

1) Fakultní škola vyučuje společensko-vědní předměty. Vyučující těchto předmětů aktivně spolupracují s FSE UJEP v pedagogické a výzkumné oblasti.

2) Výuka společensko-vědních předmětů na Fakultní škole odpovídá moderním formám a metodám výuky jak po stránce obsahové, tak i po stránce materiálního a technického zabezpečení.

3) Vedení Fakultní školy (ředitel, zástupce ředitele) a jednotliví pedagogové aktivně komunikují se zástupci FSE UJEP (děkan, proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro studium) a podporují vzájemnou spolupráci mezi žáky, studenty, učiteli a vysokoškolskými pedagogy.

4) Vedení Fakultní školy (ředitel, zástupce ředitele) a jednotliví pedagogové ve spolupráci se zástupci FSE UJEP (děkan, proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro studium) aktivně vyhledávají příležitosti projektové spolupráce, která je založena na setkávání žáků Fakultní školy se studenty FSE UJEP

Smlouva pro Fakultní střední školy