fse.ujep.cz

Hodnocení kvality výuky

Každý rok naši studenti hodnotí kvalitu výuky podle jednotlivých programů. Účastní se studenti všech forem studia a všech ročníků. Na stupnici od 1 (nejhorší) do 7 (nejlepší) se hodnotí: 

  • jednotlivé předměty: jejich užitečnost a zajímavost, obtížnost ukončení a poskytované informace,
  • jednotliví učitelé: jejich přístup, autorita a organizace výuky.

Děkujeme všem zúčastněným studentům za důležitou zpětnou vazbu!!!

Výsledky hodnocení LS 19/20
Výsledky hodnocení LS 21/22
Výsledky hodnocení ZS 22/23

Náměty, připomínky a postřehy k životu na fakultě

Na odkazu (modré tlačítko) pod tímto textem je možné vložit náměty, připomínky, dotazy či postřehy k výuce a životu na fakultě. Prosíme o kultivované příspěvky. Odpovídat budeme na věcné a slušně psané příspěvky.

Reakce na zaslané náměty a připomínky

Dobrý den, jsem studentem dálkového studia RR a mám tedy i omezenější přístup …

Dotaz, připomínka: Dobrý den, jsem studentem dálkového studia RR a mám tedy i omezenější přístup ke studiu a materiálům i spolužákům, který musím sladit se svým soukromým a pracovním životem. Rozhodl jsem se studovat dobrovolně a FSE v Ústí jsem si vybral i na základě prezentace fakulty směrem k veřejnosti, jako přátelské a příjemné školy pro studium a získání dalších životních zkušeností. Mám za sebou několik víkendových návštěv tohoto studia a i přestože je hodně věcí, tak jak má být, tak mě některé věci velmi nemile překvapují.

1. Někteří vyučující slíbili zpřístupnění materiálů(prezentací), ze kterých přednášejí a ani měsíc před zkouškou nejsou dostupné (např. Základy práva – p.Tichý, Politologie – p. Hrubeš) navíc, když jednou výuka odpadne, tak opravdu není pro studenta dálkového studia moc možností, jak se na zkoušku připravit bez včas dodaných materiálů.

2. Od spolužáků z jiného předmětu jsem slyšel i případ, kdy vyučující na výuku vůbec nedorazila, aniž by jim to předem dala vědět a nerad bych tuto zkušenost zažil i já. Vnímám to jako naprostý nerespekt vůči studentům dálkového studia, kteří musí skloubit nejen svůj osobní a pracovní život, tak aby mohli na univerzitu dorazit.

3. A zároveň mě překvapily i některé detaily týkající se zázemí. V sobotu jsem na pánských toaletách ve 3.patře vnímal zápach, který mi spíše připomínal prostředí hlavního nádraží než prostředí instituce jakou by měla být univerzita.

4.A už jen takový detail, automat na kávu ve 4.patře a na vodu a další pochutiny v suterénu není pro studenty, kteří se přemisťují z výuky , úplně logisticky vyřešeno. Tento bod mi přijde až hořce úsměvný v kontextu obsahu předmětu Mikroekonomie, kde probíráme i nějaké efektivní využití a hodnotu času vs. Výkon.

Studium na FSE jsem si vybral dobrovolně a i jsem očekával, že sladění soukromého, pracovního a studijního života bude náročné. Rád bych ho absolvoval úspěšně a zodpovědně se připravil na zkoušky, jak nejlépe dovedu a i proto píši tyto podněty, které by mohly nejen dálkovým studentům zpříjemnit i usnadnit studium na FSE. Věřím, že tato zpětná vazba bude i přínosem pro vás. Student FSE

Odpověď: Dobrý den, jsme rádi, že hodně věcí vnímáte za takové, jaké mají být a děkujeme za poslané náměty ke zlepšení.

Ad 1) Vedoucí kateder požádali kolegy, aby zpřístupnili své výukové materiály, které slíbili dát k dispozici. Dr. Hrubeš poslal odkaz na materiály již před měsícem, nicméně pro jistotu pošle odkaz ještě jednou. Pro jistotu kontrolujte i složku se spamem, resp. sledujte obsah svého stagového emailového účtu.

Ad 2) Je těžké reagovat na zprávy typu: „… od někoho jsem slyšel, že se stalo, že …“ a vynášet soudy bez bližší znalosti okolností daného případu. Může se stát, že vyučující se shodou okolností nemůže dostavit k výuce (např. uvíznutí v koloně či zpoždění vlaku) a nemá v dané chvíli možnost dát o tom zprávu relevantním způsobem (nachází se na místě bez signálu). Pokud došlo k situaci, kdy vyučující nedorazil na přednášku, je nutné znát bližší okolnosti, tj. minimálně vědět, o kterou (čí) výuku se jednalo. Pak je možné se s případem více seznámit a zajistit nápravu.

V obecném případě je však samozřejmě nepřípustné, aby k takové situaci docházelo a vyučující zpětně nezajistil náhradu neproběhlé výuky. Pokud se při projednání ukáže, že k absenci a nepodání zprávy studentům došlo bez řádného důvodu a výuka nebyla řádně nahrazena odpovídajícím způsobem, lze takové jednání považovat za porušení pracovní smlouvy se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Ad 3) Situaci na pánských záchodcích ve třetím patře již delší dobu urgujeme u firmy, která má na starosti používaný sanitární systém. Firma bohužel sídlí na Moravě a přinutit její pracovníky, aby přijeli řešit závadu je – mírně řečeno – obtížné. Nicméně, zápach vychází z trubek, jejichž vyústění do doby opravy jsme již uzavřeli, a tím by se měl potenciální zdroj zápachu odstranit, nebo alespoň významně omezit.

Ad 4) V prostorách fakulty v Moskevské ulici se nacházejí dva prostory určené převážně k odpočinku studentů – v suterénu (dvě místnosti, z toho jedna s mikrovlnou troubou určenou pro ohřátí doneseného jídla) a ve čtvrtém patře, kde se nachází VŠ klub. Umístění automatů vychází z přítomnosti studentů v obou prostorách. Automat s jídlem se nachází poblíž mikrovlnné trouby v suterénu, automat na kávu pak ve 4. patře, kde jej mohou využívat návštěvníci VŠ klubu. Umístění automatu na kávu nemůže být úplně libovolné. Musí být napojen na zdroj vody a současně nesmí tvořit bariéru průchodu při případné evakuaci osob během nouzové situace. Tyto poznámky snad vysvětlují současné (zdánlivě nelogické) umístění obou automatů. Pokud by však ze strany studentů vyvstala silná potřeba změny umístění některého z automatů, lze jejich polohu změnit. V takovém případě je vhodné oslovit například členy studentské komory akademického senátu fakulty, kteří by mohli uspořádat anketu o nejvhodnějším umístění a prezentovat ji vedení fakulty.

Parkování u školy je dost tragické, jsem student, který …

Dotaz, připomínka: Parkování u školy je dost tragické, jsem student, který dojíždí každý den 30 km. A každé ráno kroužím u školy téměř půl hodiny než se někde uvolní místo. Je smutné, že některé střední školy poskytují studentům parkování a na vysoké škole, kde jsou všude kolem modré zóny, škola neposkytne nic.

Odpověď: Parkování je složitá problematika v celé ČR a netýká se pouze cest studentů do školy. Jsou školy, které mohou tento benefit nabídnout, nicméně je to stále jen výjimečný benefit a nikoliv standardně poskytovaná služba. Na jedné straně chápeme složitou situaci studentů, kteří přijedou autem do školy a pak marně krouží v okolí školy a nemohou najít místo k zaparkování. Na druhou stranu si však studenti musí uvědomit, že fakulta nemá vlastní pozemky, na kterých by mohla vybudovat parkoviště a není její povinností zajišťovat parkovací místa pro studenty, kteří místo hromadné dopravy využívají vlastní automobily. UJEP hledá řešení, které by uspokojilo parkovací potřeby. Jednou z probíraných variant je zřízení velké parkovací plochy na okraji města a zajištění kyvadlové dopravy od této plochy k budovám univerzity.