fse.ujep.cz

Kvalita výuky

Každý rok naši studenti hodnotí kvalitu výuky podle jednotlivých programů. Účastní se studenti všech forem studia a všech ročníků. Na stupnici od 1 (nejhorší) do 7 (nejlepší) se hodnotí: 

  • jednotlivé předměty: jejich užitečnost a zajímavost, obtížnost ukončení a poskytované informace,
  • jednotliví učitelé: jejich přístup, autorita a organizace výuky.

Studenti také vyjadřují svůj studijní optimismus, tj. jak na stupnici od 0 % do 100 % vidí pravděpodobnost úspěšného ukončení studia.

Děkujeme všem zúčastněným studentům za důležitou zpětnou vazbu!!!