fse.ujep.cz

Hodnocení kvality výuky

Předem děkujeme všem studentům za důležitou zpětnou vazbu!!!

Každý rok naši studenti hodnotí kvalitu výuky podle jednotlivých programů. Účastní se studenti všech forem studia a všech ročníků. Hodnocení kvality výuky je jeden ze stavebních kamenů pro zlepšování vzdělávacího procesu a umožňuje studentům hladší průběh studia.

Na této stránce najdete:

 • Jak probíhá hodnocení kvality výuky
 • Prostor pro dotazy k hodnocení kvality výuky
 • Výsledky hodnocení z minulých let
 • Náměty, připomínky a postřehy k životu na fakultě

PROČ hodnotit kvalitu výuky

Bez zpětné vazby chybí fakultě důležitý hlas pro zlepšování, protože se těžko řeší problémy, o kterých se neví. Pomáhá i konkrétním vyučujícím získat zpětnou vazbu a upravit svůj přístup napříč předměty, které vyučují. A mimo to také pomáháte svým spolužačkám a spolužákům z nižších ročníků, aby jejich zkušenost s konkrétními předměty byla stále lepší.

PRŮBĚH hodnocení kvality výuky

Kdo: v celém procesu figuruje několik lidí, a to zvolený koordinátor, IT pracovník a až ke konci děkan, proděkan pro studium a vedoucí kateder.

Příprava: koordinátor (v našem případě koordinátorka) v první řadě sestaví seznam předmětů a vyučujících na daný semestr. Poté je vytvořen plán sběru dotazníků. Jakmile je všechno zkontrolováno, je hodnocení kvality výuky spuštěno.

Sběr dotazníků: že probíhá, poznáte tak, že dostanete informační e-mail od vedení fakulty a v následujících týdnech během výuky dostanete dotazníky k vyplnění.

Zpracování: jakmile jsou dotazníky sebrány napříč studijními obory ve všech ročnících, je hodnocení uzavřeno, koordinátorka zkontroluje data a přenese je do databáze a prověří chybovost. No a poté je to otázka souhry koordinátorky a IT pracovníka. Zatímco koordinátorka prochází všechna slovní ohodnocení a zobecňuje je z individuálních vět do konkrétních bodů pro děkana, IT pracovník analyzuje zbylá data a zpracovává z nich relevantní statistické údaje.

Výsledky: jakmile je práce obou dokončená, obdrží tyto výsledky děkan, proděkan pro studium a vedoucí kateder, kteří výsledky hodnocení řeší s jednotlivými vyučujícími.

Opatření: v případě, že se v hodnocení vyskytnou nějaké stížnosti, ať už na technickou stránku, nebo třeba na konkrétní/ho vyučující/ho, následuje snaha o nápravu situace. Ta může vypadat třeba tak, že vedoucí s vyučující/m probere stížnosti nebo se třeba upraví sylabus. (Na dalších příkladech pro Vás pracujeme.)

Anonymita: tady je důležité podotknout, že nikdo z vyučujících – ani děkan, proděkani, učitelé – nevidí, kdo co přesně do dotazníku napsal. To vše má na starost koordinátorka, která se stará o to, aby celý průběh byl diskrétní a zajišťoval naprostou anonymitu.

Q&A Otázky a odpovědi

Co se HODNOTÍ?
Vyučující – výhrady, nedostatky k jeho působení nebo naopak chvála, pokud něco dělá opravdu dobře, průběh výuky – podmínky, objem učiva,
materiály ke studiu – forma a dostupnost, prostor pro vlastní vyjádření se.

Co konkrétně v dotazníku najdete za OTÁZKY?

 1. Vyučující uměl/a látku srozumitelně vysvětlit.
 2. Požadavky na studující byly vyučující/m stanoveny od začátku semestru a neměnily se.
 3. Vyučující mě v předmětu motivoval/a k aktivitě.
 4. Vyučující jedná se studujícími s respektem.
 5. Vyučující se mě ptal/a pouze na fakta, pochopení souvislostí nebylo důležité. 
 6. Objem učiva pro tento předmět nebylo možné zcela zvládnout.
 7. Předmět má vhodně a dostatečně zpracované studijní opory (např. e-learning, skripta atd.).
 8. Materiály k předmětu byly snadno dostupné.
 9. Vyučující komunikuje v případě potřeby se studenty i mimo výuku (mailem, v konzultačních hodinách…)
 10. Pokud chcete k hodnocení cokoliv doplnit, zde je místo pro vás …

Je to fakt ANONYNMNÍ?

Není se čeho obávat. Přestože dotazníky vyplňujete fyzicky tady ve škole během výuky, konkrétní vyučující, který nad tou výukou zrovna dohlíží, s vyhodnocováním nemá prakticky nic společného. Hodiny, kde se ty dotazníky vyplňují, se vybírají podle toho, kde je nejvíce studentů pohromadě.

Ale když budu ZPĚTNĚ hodnotit předmět, k čemu mi to vlastně je?

Zpětná vazba, kterou podáváte, nepomáhá vylepšovat jenom jednotlivé předměty, ale dokáže se projevit i napříč několika předměty současně. Mnoho návrhů na změny lze aplikovat univerzálněji než jenom u jednoho konkrétního předmětu.

A co když vás napadají ke konkrétnímu předmětu jenom samá POZITIVA?

Například vás nadchlo, že vyučující na některou z přednášek pozval experta v oboru. Nebo vás třeba potěšilo, že součástí předmětu byla dobře naplánovaná exkurze. Nebo cokoliv dalšího.

I o tuto zpětnou vazbu se podělte, protože i tímto fakulta může zjistit, co vás během výuky baví, což se může pozitivně projevit i na jiných předmětech. Každopádně pokud vás ke konkrétnímu předmětu přeci jen vůbec nic nenapadá, nenuťte se ke slovnímu hodnocení u každého předmětu za každou cenu. 

Další dotazy k HKV

Pokud ve výše uvedeném vysvětlení něco postrádáte a máte další otázky týkající se tohoto procesu, nebo pokud třeba potřebujete více informací, klidně se ptejte. Otázky od vás pomohou vylepšit naše informace pro vás.

Výsledky z minulých semestrů

Do konce akademického roku 2022/2023 se hodnotilo na stupnici od 1 (nejhorší) do 7 (nejlepší): 

 • jednotlivé předměty: jejich užitečnost a zajímavost, obtížnost ukončení a poskytované informace,
 • jednotliví učitelé: jejich přístup, autorita a organizace výuky.

Výsledky hodnocení LS 19/20
Výsledky hodnocení LS 21/22
Výsledky hodnocení ZS 22/23

Náměty, připomínky a postřehy k životu na fakultě

Na odkazu (modré tlačítko) pod tímto textem je možné vložit náměty, připomínky, dotazy či postřehy k výuce a životu na fakultě. Prosíme o kultivované příspěvky. Odpovídat budeme na věcné a slušně psané příspěvky.

Reakce na zaslané náměty a připomínky

Dobrý den, jsem studentem dálkového studia RR a mám tedy i omezenější přístup …

Dotaz, připomínka: Dobrý den, jsem studentem dálkového studia RR a mám tedy i omezenější přístup ke studiu a materiálům i spolužákům, který musím sladit se svým soukromým a pracovním životem. Rozhodl jsem se studovat dobrovolně a FSE v Ústí jsem si vybral i na základě prezentace fakulty směrem k veřejnosti, jako přátelské a příjemné školy pro studium a získání dalších životních zkušeností. Mám za sebou několik víkendových návštěv tohoto studia a i přestože je hodně věcí, tak jak má být, tak mě některé věci velmi nemile překvapují.

1. Někteří vyučující slíbili zpřístupnění materiálů(prezentací), ze kterých přednášejí a ani měsíc před zkouškou nejsou dostupné (např. Základy práva – p.Tichý, Politologie – p. Hrubeš) navíc, když jednou výuka odpadne, tak opravdu není pro studenta dálkového studia moc možností, jak se na zkoušku připravit bez včas dodaných materiálů.

2. Od spolužáků z jiného předmětu jsem slyšel i případ, kdy vyučující na výuku vůbec nedorazila, aniž by jim to předem dala vědět a nerad bych tuto zkušenost zažil i já. Vnímám to jako naprostý nerespekt vůči studentům dálkového studia, kteří musí skloubit nejen svůj osobní a pracovní život, tak aby mohli na univerzitu dorazit.

3. A zároveň mě překvapily i některé detaily týkající se zázemí. V sobotu jsem na pánských toaletách ve 3.patře vnímal zápach, který mi spíše připomínal prostředí hlavního nádraží než prostředí instituce jakou by měla být univerzita.

4.A už jen takový detail, automat na kávu ve 4.patře a na vodu a další pochutiny v suterénu není pro studenty, kteří se přemisťují z výuky , úplně logisticky vyřešeno. Tento bod mi přijde až hořce úsměvný v kontextu obsahu předmětu Mikroekonomie, kde probíráme i nějaké efektivní využití a hodnotu času vs. Výkon.

Studium na FSE jsem si vybral dobrovolně a i jsem očekával, že sladění soukromého, pracovního a studijního života bude náročné. Rád bych ho absolvoval úspěšně a zodpovědně se připravil na zkoušky, jak nejlépe dovedu a i proto píši tyto podněty, které by mohly nejen dálkovým studentům zpříjemnit i usnadnit studium na FSE. Věřím, že tato zpětná vazba bude i přínosem pro vás. Student FSE

Odpověď: Dobrý den, jsme rádi, že hodně věcí vnímáte za takové, jaké mají být a děkujeme za poslané náměty ke zlepšení.

Ad 1) Vedoucí kateder požádali kolegy, aby zpřístupnili své výukové materiály, které slíbili dát k dispozici. Dr. Hrubeš poslal odkaz na materiály již před měsícem, nicméně pro jistotu pošle odkaz ještě jednou. Pro jistotu kontrolujte i složku se spamem, resp. sledujte obsah svého stagového emailového účtu.

Ad 2) Je těžké reagovat na zprávy typu: „… od někoho jsem slyšel, že se stalo, že …“ a vynášet soudy bez bližší znalosti okolností daného případu. Může se stát, že vyučující se shodou okolností nemůže dostavit k výuce (např. uvíznutí v koloně či zpoždění vlaku) a nemá v dané chvíli možnost dát o tom zprávu relevantním způsobem (nachází se na místě bez signálu). Pokud došlo k situaci, kdy vyučující nedorazil na přednášku, je nutné znát bližší okolnosti, tj. minimálně vědět, o kterou (čí) výuku se jednalo. Pak je možné se s případem více seznámit a zajistit nápravu.

V obecném případě je však samozřejmě nepřípustné, aby k takové situaci docházelo a vyučující zpětně nezajistil náhradu neproběhlé výuky. Pokud se při projednání ukáže, že k absenci a nepodání zprávy studentům došlo bez řádného důvodu a výuka nebyla řádně nahrazena odpovídajícím způsobem, lze takové jednání považovat za porušení pracovní smlouvy se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Ad 3) Situaci na pánských záchodcích ve třetím patře již delší dobu urgujeme u firmy, která má na starosti používaný sanitární systém. Firma bohužel sídlí na Moravě a přinutit její pracovníky, aby přijeli řešit závadu je – mírně řečeno – obtížné. Nicméně, zápach vychází z trubek, jejichž vyústění do doby opravy jsme již uzavřeli, a tím by se měl potenciální zdroj zápachu odstranit, nebo alespoň významně omezit.

Ad 4) V prostorách fakulty v Moskevské ulici se nacházejí dva prostory určené převážně k odpočinku studentů – v suterénu (dvě místnosti, z toho jedna s mikrovlnou troubou určenou pro ohřátí doneseného jídla) a ve čtvrtém patře, kde se nachází VŠ klub. Umístění automatů vychází z přítomnosti studentů v obou prostorách. Automat s jídlem se nachází poblíž mikrovlnné trouby v suterénu, automat na kávu pak ve 4. patře, kde jej mohou využívat návštěvníci VŠ klubu. Umístění automatu na kávu nemůže být úplně libovolné. Musí být napojen na zdroj vody a současně nesmí tvořit bariéru průchodu při případné evakuaci osob během nouzové situace. Tyto poznámky snad vysvětlují současné (zdánlivě nelogické) umístění obou automatů. Pokud by však ze strany studentů vyvstala silná potřeba změny umístění některého z automatů, lze jejich polohu změnit. V takovém případě je vhodné oslovit například členy studentské komory akademického senátu fakulty, kteří by mohli uspořádat anketu o nejvhodnějším umístění a prezentovat ji vedení fakulty.

Parkování u školy je dost tragické, jsem student, který …

Dotaz, připomínka: Parkování u školy je dost tragické, jsem student, který dojíždí každý den 30 km. A každé ráno kroužím u školy téměř půl hodiny než se někde uvolní místo. Je smutné, že některé střední školy poskytují studentům parkování a na vysoké škole, kde jsou všude kolem modré zóny, škola neposkytne nic.

Odpověď: Parkování je složitá problematika v celé ČR a netýká se pouze cest studentů do školy. Jsou školy, které mohou tento benefit nabídnout, nicméně je to stále jen výjimečný benefit a nikoliv standardně poskytovaná služba. Na jedné straně chápeme složitou situaci studentů, kteří přijedou autem do školy a pak marně krouží v okolí školy a nemohou najít místo k zaparkování. Na druhou stranu si však studenti musí uvědomit, že fakulta nemá vlastní pozemky, na kterých by mohla vybudovat parkoviště a není její povinností zajišťovat parkovací místa pro studenty, kteří místo hromadné dopravy využívají vlastní automobily. UJEP hledá řešení, které by uspokojilo parkovací potřeby. Jednou z probíraných variant je zřízení velké parkovací plochy na okraji města a zajištění kyvadlové dopravy od této plochy k budovám univerzity.

Přístup ke studujícím v kombinovaném studiu

Dotaz, připomínka: Dobrý den, jsem studentem dálkového studia na Vaší fakultě a musím se přiznat, že z některých věcí a postupů jsem velmi zklamán a rozhořčen.

V poslední době jsou to dvě události, které vyloženě ukazují, že si asi někteří vyučující neuvědomují , jak složité je skloubit zaměstnání, rodinu a studium. I proto jsem se vydal cestou dálkového studia, které je možné absolvovat v odpoledních a víkendových hodinách, pátky si beru dovolenou. A pak je tedy zarážející, když pan doktor Černý vypíše termíny na zápočet pouze v dopoledních hodinách a pouze minimum, tedy 3 možné. Asi na to má nárok a je to vše dle Vašeho řádu a tedy v pořádku, ale většině studentů to činní problémy. Obzvláště, když musíme jezdit na jednu zkoušku na 8:20 a další máme v 17:00.

Tou druhou je předmět odborné praxe a její trošku nesmyslné uchopení pro studenty v zaměstnání. Zajistit si 60 hodin praxe ve dvou měsících a mimo své zaměstnání je téměř nerealizovatelné pro většinu dálkařů. A v tomto ohledu se tedy stejně jen dělá něco pro něco, abychom uspokojili fakultu, píšeme nesmyslný report a děláme nesmyslnou prezentaci z praxe, která v některých případech asi ani neproběhla. Můj osobní názor je, že přínos je pro nás téměř nulový, většina z nás má delší a bohatší praxi než přednášející a to i ve veřejné správě A přesto v závislosti na tomto předmětu jeden student studium ukončil a jeden nedostal zápočet a tedy bude si muset toto martýrium projít ještě jednou příští rok, pokud také nevyhodnotí, že to za to nestojí. Vím, že jsem se rozhodl studovat dobrovolně a je třeba počítat s určitými kolizemi, dovolenou, kterou si vybíráme kvůli studiu apod. A to také akceptuji, ale ne každý zaměstnavatel má pochopení. A možná i proto je na fakultě tak malý počet studentů, kteří dojdou až ke státnicím. Jedním z důvodů je určitě až direktivní přístup některých vyučujících a řekl bych až nerespekt.

A anketa o výuce, která je rozdávána v průběhu a někdy i na začátku semestru? Jakou může mít vypovídací hodnotu, když nevíme, jak ohodnotit někoho, koho jsme viděli jednou či ještě ani jednou. A nevíme, jak s námi bude jednat při případném hledání kompromisu, abychom mohli studiu dát maximum? Byl bych velmi rád, aby si někdo na fakultě uvědomil, že jsme pracující studenti a trocha respektu by byla na místě. Vůbec si ani nepředstavuji, jaký respekt pak mohou mít studenti denního studia, kteří jsou zatím bez zkušeností z praxe a tedy nemohou moc srovnávat, jak se ve společnosti jedná a hledá společná cesta.

Věřím, že pro Vás bude tato kritika podnětná a konstruktivní a pomůže tak zlepšit vnímání fakulty v očích studentů dálkového studia, které se každým semestrem spíše zhoršuje.

Přeji hezký den. Student FSE

Odpověď: Děkujeme za poslané náměty. Níže uvádíme vyjádření.

Doktor Černý již vypsal další termíny určené studujícím v kombinované formě studia v odpoledních hodinách, tj. od 17 hodin.

K tématu předmětu Odborná praxe lze sdělit následující. Vycházíme z toho, že odborná praxe má pro studující nezastupitelný význam. Pravidla akreditací přitom neumožňují připravit odlišné studijní plány pro studující v prezenční a kombinované formě studia. Z toho důvodu je odborná praxe obsažena ve studijních plánech jak prezenční, tak i kombinované formy studia. Tolik k důvodu, proč je předmět Odborná praxe zaveden ve studijních plánech i pro kombinované studium. Výhrady k formě předmětu bohužel nelze přijmout z důvodu jejich zavádějícího podání. Studující mohou vykonávat praxi u svého zaměstnavatele, jedinou podmínkou je, že v rámci svého zaměstnavatele musí vykonávat praxi na jiném než svém pracovišti (např. ve vedlejším oddělení). Důvodem pro toto opatření  je, aby jim praxe dala nový pohled na to, čím se jejich organizace zabývá, případně aby si lépe uvědomili, že jejich běžná práce je součástí nějakého širšího celku a že třeba požadavky jejich kolegů vůči nim mají také své racionální opodstatnění. Forma spolupráce mezi studujícími a organizací je plně na jejich vzájemné domluvě – možná je nárazová práce v místě organizace, možná je pravidelná návštěva organizace, možná je domluva na home office. Všechny varianty jsou studujícími využity. Jedinou faktickou podmínkou je, že si studující musí zvolit právě jedno konkrétní téma (z 18 nabízených témat, která pokrývají oborové zaměření, ale to je velmi široké, vejde se tam každý s jakýmkoli tématem), kterému se budou věnovat. Důvodem pro toto opatření je, aby v rámci praxe nedělali kolečko po organizaci, ale aby měli možnost v rámci jednoho tématu proniknout do většího detailu (s ohledem na to, že praxe trvá jen 60 hodin). Z tohoto důvodu je důležitá i tvorba závěrečné zprávy (a nikoliv tvorba “nesmyslných” reportů). Sestavení závěrečné zprávy představuje důležitý krok, ve které studující zhodnotí zvolené téma a uvede svůj pohled na to, jak se propisuje teorie s praxí. Právě toto uvědomění si navázání praxe na teorii je důležité pro schopnost použití nabitých teoretických znalostí v praktické rovině. Na závěr chci zdůraznit, že není třeba jakkoliv zpochybňovat osobu přednášejícího, který má bohatou a dlouholetou zkušenost z praxe v soukromém i veřejném sektoru.

Děkujeme za připomínku k termínu konání ankety Hodnocení kvality výuky v polovině semestru. Máte pravdu, že v některých případech studujících v kombinované formě studia může být zkušenost s vyučujícími nedostatečná. Z toho důvodu zařadíme termín konání ankety pro studující v kombinované formě studia až na poslední soustředění v semestru.