fse.ujep.cz

Workshopy a semináře

Kromě velkých mezinárodních a celostátních konferencí organizujeme řadu tematických akcí menšího rozsahu. Na FSE také pravidelně vystupují odborníci s přednáškami na aktuální témata. 

28. 11. 2019

Mezinárodní seminář Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech. Konference se konala v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN (Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína).

25. 11. 2019

Mezinárodní multidisciplinární workshop a diskusní seminář Future of Energy Systems on Local and Regional Level. Akce se koná pod záštitou Cesko-Rakouské experní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG). 

19. 11. 2019

Přednáška hostujícího profesora FSE UJEP Johna Sheehana (University of Technology in Sydney) s tématikou Uncovering Private Property Rights in Land (Proč na vlastnických právech k půdě záleží? 
Proč se bez nich rozvoj území neobejde?).

14. 11. 2019

Odborná přednáška na téma Eye-Tracking – jedinečná metoda zkoumání lidského chování. Jak funguje? Jak ji lze využít ve vědě a výzkumu? Jaké jsou zahraniční zkušenosti s touto metodou? Přednášel Miroslav Suchý z UX Focus.

10. 4. 2019

Seminář Zeď v Matiční po 20ti letech o aktuálních otázkách sociálního vyloučení. Akce je organizována za přítomnosti řady odborníků a představuje výsledky studentského projektu.