fse.ujep.cz

Nabídka popularizačních přednášek

Pro studenty středních škol nabízíme zajímavé přednášky zcela zdarma.
V případě zájmu o konkrétní přednášku kontaktujte přímo vyučujícího pro domluvení termínu a dalších detailů přednášky.

Máte-li však obecné otázky k přednáškám či další možnosti spolupráce, neváhejte se ozvat Jitce Dvořákové, která s Vámi vše probere a domluví.
Kontakt: jitka.dvorakova@ujep.cz, +420 775 605 083

Těšíme se k vám!

Laboratoře behaviorálních studií – LABS

Cesta za poznáním SEBE SAMA aneb zábavná exkurze behaviorálními laboratořemi UJEP

Kontakt: radek.sobehart@ujep.cz
Vše probíhá na půdě UJEP.
Délka programu: cca 3,5 hodiny (dokážeme se však přizpůsobit vašim potřebám)

1. část programu

  • Teoretické základy behaviorálních věd* zábavnou formou
  • Představení profilu FSE UJEP
  • Exkurze po Kampusu UJEP

*behaviorální vědy se soustředí na analýzu kognitivních dovedností a mechanismů lidského rozhodování

2. část programu

  • Ukázky různých typů neuro-trenažérů
  • Zkoušeli jste někdy hrát fotbal pouhou myšlenkou? S naší technologií MINDBALL zkusit můžete.
  • Vyzkoušení rychlosti kognitivních schopností pomocí technologie BATAK

Ekonomika, Management, Marketing

Mgr. Jakub Binter, Ph.D.

Kontakt: jakub.binter@gmail.com

Homo Economicus: Role (r)evoluce v lidském chování a rozhodování
– Risk, lásky, sázky, jistoty, dramata a trampoty –
Cílem přednášky je ukázat studentům zákonitosti lidského chování s ohledem na evoluci a odpovědět na základní otázky (ekonomického) rozhodování.
Typickou otázkou bude, zda je člověk sobecký, co ho nutí se rozhodovat, jak jeho rozhodnutí ovlivnit, proč je behaviorální a experimentální ekonomie zábavná a pomáhá nám v každodenním životě.
Příklady budou uváděny na v krátkých příbězích, filmových ukázkách, bajkách a hrách, kterých se studenti dobrovolně zúčastní nebo do nich budou vmanipulováni. Odměnou bude dobrý pocit, sladkosti a úcta ostatních zúčastněných.  

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D.

Kontakt: eva.fuchsova@ujep.cz
Dostupnost: čtvrtek nebo pátek dopoledne

Gender pay gap
Na trhu práce stále přetrvává nerovnost v odměňování mužů a žen. Na semináři se dozvíte, jakým způsobem se platová mezera měří, jaká je situace u nás ve srovnání s ostatními evropskými státy, identifikujeme její příčiny, následky a nástroje na její snížení.  

Klamavá a neetická reklama
Nenechte se nachytat klamavou či neetickou reklamou. Seznámíte se s jednotlivými typy nešvarů v reklamě a na ukázkách si ověříte, zda dokážete odlišit zavádějící reklamu od standardní propagace

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Kontakt: petra.olsova@ujep.cz

Teritoriální marketing
Image území, place branding, marketingové nástroje v rozvoji území.

Management obcí a měst
Řízení firmy a řízení obce/města – v čem se shodují, v čem se liší.

Ing. Lucie Povolná, Ph.D.

Kontakt: lucie.povolna@ujep.cz

Marketing: Bouda nebo věda?
Uvedení do světa marketingu a toho, jak to funguje. Určeno především pro ty, kteří se s marketingem ještě nesetkali.

Věda, vědci a marketing
Vědci platí za podivíny, kteří neradi hovoří o své práci se svým okolím, a pokud ano, mluví tak, že jim málokdo porozumí. Jak tedy tak komerční věc jako je marketing využít ve vědě? Proč je důležité, aby se společnost o práci vědců dozvěděla více?

B2B vs B2C marketing – co mají společného?
Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. A právě potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních.

Online marketing v kostce
Ukážeme si, že marketingové principy jsou stále cool, a že bez nich se online paráda dělat nedá. Pokud nám má dobře sloužit.

Customer Journey
Co vše zákazník zažívá na své cestě ke koupi produktu nebo služby? Koupí nebo nekoupí? Mapování zákazníkovy cesty je komplexní činnost, která stojí za to.

Regionální rozvoj, hospodářská správa, právo

Kontakt: tomas.sykora@ujep.cz, petra.olsova@ujep.cz

Rozvoj regionů, měst a obcí
Každý z nás žije v nějaké obci či ve městě, které jsou součástí určitého regionu. Víme, že některá obec se nám líbí víc a jiná méně. Víme také, že některý region je bohatší a jiný chudší, že někde jsou lidé zdravější a spokojenější a jinde zase nemohou najít kvalifikovanou práci a kvalitní služby jsou těžko dostupné. Rozvoj regionů, měst a obcí je obor, který se snaží nalézt příčiny těchto rozdílů a nabízet řešení, jak překonat nedostatky a naopak využít potenciál, který v sobě každé sídlo skrývá. Regionální rozvoj je tedy disciplína, která se osobně týká každého z nás, ale jen ti, kteří se jí věnují odborně, mohou výrazněji přispět k lepší kvalitě života lidí v různých místech.
Zajišťují členové Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Kontakt: petra.olsova@ujep.cz

Management obcí a měst
řízení firmy a řízení obce/města – v čem se shodují, v čem se liší

Teritoriální marketing
image území, place branding, marketingové nástroje v rozvoji území

Cizojazyčné přednášky

Mgr. Jaroslav Izavčuk

Kontakt: jaroslav.izavcuk@ujep.cz
Dostupnost: středa 10:00 – 11:00
Délka přednášky: 60 minut

EU Values and Integration (anglicky)
Jaké jsou sdílené hodnoty členských zemí Evropské unie? Co jsou to „Kodaňská kritéria“? A jak souvisí tyto sdílené hodnoty s integrací Evropské unie?

Brexit and the Role of Social Media (česko-anglicky)
Worskhop o roli sociálních sítí v klíčových politických rozhodnutích a volbách a o mimořádném nebezpečí mediální manipulace na příkladu Brexitu.

Women in Business – Next Economic Revolution? (česko-anglicky)
Workshop o roli kvót a pozitivní diskriminaci (affirmative action), zastoupení žen ve vedení firem podle norského modelu.

Mgr. Michala Rusňáková

Kontakt: michala.rusnakova@ujep.cz
Přednáška anglicky, případně i česko-anglicky. Dle domluvy.

Politická (ne)korektnost
Změny v anglickém jazyce, které proběhly v posledních dekádách s ohledem na politickou korektnost. Jak se změnil nebo mění význam některých termínů, které výrazy jsou považovány za nevhodné a objevují se méně často, a které se naopak používají častěji a proč. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Kontakt: katerina.smejkalova@ujep.cz
Přednášky je možné realizovat německy, česky, česko-německy

Umění přesvědčivě prezentovat
Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Tato interaktivní přednáška Vám na všechny
otázky odpoví. A ještě mnohem víc…

Interkulturní komunikace v profesním prostředí
Co je typické pro Němce a co pro Čechy? Přednáška se zaměří na interkulturní rozdíly mezi Čechy a Němci zejména v profesním prostředí. A navíc mnoho dalších zajímavostí, které jsou typické pro některé další národy.

Jak napsat správně životopis a jak se připravit na přijímací pohovor?
Tato přednáška Vás připraví na správné napsání životopisu a především na přijímací pohovor. Jak takový přijímací pohovor probíhá? A jak můžeme zanechat ten nejlepší dojem a získat práci?

Co jsou měkké dovednosti a jak jsou důležité pro náš život?
Víte, jaké máte silné a slabé stránky? Co Vás motivuje k vyššímu výkonu? Dokážete vyjádřit svůj názor? Tato interaktivní přednáška seznámí posluchače s podstatou termínu „soft skills“ a pokusí se pomoci mu najít a odkrýt svůj osobnostní potenciál.

Proč je dobré znát cizí jazyky a jak se nebát němčiny?
V přednášce se dozvíte něco o tom, jak si můžeme osvojit cizí jazyk a k
čemu nám to je vůbec dobré. A víte, že ve své mluvě používáte celou řadu
německých slov, aniž to možná tušíte? Srovnáme angličtinu s němčinou,
řekneme si, v čem jsou podobnosti a rozdíly. A řekneme si, proč se
učit němčinu a jak ztratit ostych z tohoto “ošklivého” cizího jazyka.

Sociální práce, Soft Skills, Gender

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Kontakt: jitka.lastovkova@ujep.cz

Je menšina vždy menší?
V průběhu interaktivního semináře se podíváme na menšinu a většinu jako sociálněvědní kategorie  a roli moci při jejich definování, různé historické kontexty a strategie vzájemného chování.

Ženská za volantem, auto bez řidiče
Interaktivní seminář nabídne zamyšlení nad genderovými stereotypy v našem životě a zamyšlení nad genderem jako kategorií s kontroverzním potenciálem.

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Kontakt: katerina.smejkalova@ujep.cz
Přednášky je možné realizovat německy, česky, česko-německy

Umění přesvědčivě prezentovat
Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Tato interaktivní přednáška Vám na všechny
otázky odpoví. A ještě mnohem víc…

Interkulturní komunikace v profesním prostředí
Co je typické pro Němce a co pro Čechy? Přednáška se zaměří na interkulturní rozdíly mezi Čechy a Němci zejména v profesním prostředí. A navíc mnoho dalších zajímavostí, které jsou typické pro některé další národy.

Jak napsat správně životopis a jak se připravit na přijímací pohovor?
Tato přednáška Vás připraví na správné napsání životopisu a především na přijímací pohovor. Jak takový přijímací pohovor probíhá? A jak můžeme zanechat ten nejlepší dojem a získat práci?

Co jsou měkké dovednosti a jak jsou důležité pro náš život?
Víte, jaké máte silné a slabé stránky? Co Vás motivuje k vyššímu výkonu? Dokážete vyjádřit svůj názor? Tato interaktivní přednáška seznámí posluchače s podstatou termínu „soft skills“ a pokusí se pomoci mu najít a odkrýt svůj osobnostní potenciál.

Proč je dobré znát cizí jazyky a jak se nebát němčiny?
V přednášce se dozvíte něco o tom, jak si můžeme osvojit cizí jazyk a k
čemu nám to je vůbec dobré. A víte, že ve své mluvě používáte celou řadu
německých slov, aniž to možná tušíte? Srovnáme angličtinu s němčinou,
řekneme si, v čem jsou podobnosti a rozdíly. A řekneme si, proč se
učit němčinu a jak ztratit ostych z tohoto “ošklivého” cizího jazyka.

Ing. Dita Štyvarová

Sebepoznání formou hry
Workshop zaměření na využití herních aktivit v rámci sebepoznání a poznání druhých, zaměření zejména na postavení rolí a týmu, schopnost sociální percepce a argumentace.

Finance

Ing. Jiří Uhman, MBA

Kontakt: jiri.uhman@ujep.cz

“Chcete být bohatí?”
Stát se finančně nezávislým a bohatým není složité. Vysvětlíme Vám, jak toho každý z Vás může dosáhnout, i když tomu nechcete věřit! 

“Jak vydělávat na akciových trzích?”
Současný propad akciových trhů je pro řadu investorů to nejlepší, co je mohlo potkat. Co by dnes dělal Vlk z Wall street? Naučíme Vás, jak začít obchodovat na akciovém trhu a vydělávat na něm. Protože obchodovat na něm je napínavé a prostě sexy!

Investice do nemovitostí, zlata a akcií jako cesta k bohatství
Cílem každého z Vás, investora, je dobře investovat své peníze, vytvářet bohatství. Nestačí sledovat výši pravidelného cash flow, skutečné bohatství představuje hodnota majetku. Otázkou pak je – do jakého majetku investovat? Vlastnit nemovitosti? Nakupovat zlato? Či aktivně obchodovat na burze? Bohatí lidé investují do všech těchto aktiv. Ovšem jak investují a kdy? Naučíme Vás jak investovat do nemovitostí, zlata, akcií tak, aby jste byli bohatí. Pochopíte, že tyto investice nejsou tak složité, jak se na první pohled může zdát.