fse.ujep.cz

Nabídka popularizačních přednášek

Pro studenty středních škol nabízíme zajímavé přednášky zcela zdarma.
V případě zájmu o konkrétní přednášku kontaktujte přímo vyučujícího pro domluvení termínu a dalších detailů přednášky. Plánujete větší akci či realizaci např. projektových dní v rámci školy? Chcete poptat více přednášek najednou? Máte obecné otázky k přednáškám či další možnosti spolupráce? Neváhejte se ozvat Tereze Glossové, která s Vámi vše probere a domluví.
Kontakt: tereza.glossova@ujep.cz, ++420 731 956 955

Těšíme se k vám!

Česko-cizojazyčné přednášky

Mgr. Jaroslav Izavčuk

Kontakt: jaroslav.izavcuk@ujep.cz
Dostupnost: středa 13:00 – 14:00 hodin
Délka přednášky: 60 minut

EU Values and Integration (česko-anglicky)
Jaké jsou sdílené hodnoty členských zemí Evropské unie? Co jsou to „Kodaňská kritéria“? A jak souvisí tyto sdílené hodnoty s integrací Evropské unie?

Political correctness in English/Politická korektnost v angličtině (česko-anglicky)
Kde končí slušnost a kde začíná autocenzura?
Na téma politické korektnosti dnes můžeme narazit všude. Ve veřejné sféře se musíme více zaměřit na slova, která používáme a přemýšlet nad tím, co je vhodné říci a co je již za hranicí korektnosti. Jak moc je v současné angličtině vhodné užívat pojmy jako policeman, headmaster, fat person nebo prostitute? Workshop se interaktivní formou bude zamýšlet nad vhodností/nevhodností výše uvedených i dalších pojmů v současné angličtině.

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Kontakt: katerina.smejkalova@ujep.cz
Přednášky je možné realizovat v jazyce českém, německém či kombinací obou těchto jazyků, dle přání posluchačů.

Umění přesvědčivě prezentovat
Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Tato interaktivní přednáška Vám na všechny
otázky odpoví. A ještě mnohem víc…

Interkulturní komunikace v profesním prostředí
Co je typické pro Němce a co pro Čechy? Přednáška se zaměří na interkulturní rozdíly mezi Čechy a Němci zejména v profesním prostředí. A navíc mnoho dalších zajímavostí, které jsou typické pro některé další národy.

Jak napsat správně životopis a jak se připravit na přijímací pohovor?
Tato přednáška Vás připraví na správné napsání životopisu a především na přijímací pohovor. Jak takový přijímací pohovor probíhá? A jak můžeme zanechat ten nejlepší dojem a získat práci?

Co jsou měkké dovednosti a jak jsou důležité pro náš život?
Víte, jaké máte silné a slabé stránky? Co Vás motivuje k vyššímu výkonu? Dokážete vyjádřit svůj názor? Tato interaktivní přednáška seznámí posluchače s podstatou termínu „soft skills“ a pokusí se pomoci mu najít a odkrýt svůj osobnostní potenciál.

Proč je dobré znát cizí jazyky a jak se nebát němčiny?
V přednášce se dozvíte něco o tom, jak si můžeme osvojit cizí jazyk a k
čemu nám to je vůbec dobré. A víte, že ve své mluvě používáte celou řadu
německých slov, aniž to možná tušíte? Srovnáme angličtinu s němčinou,
řekneme si, v čem jsou podobnosti a rozdíly. A řekneme si, proč se
učit němčinu a jak ztratit ostych z tohoto “ošklivého” cizího jazyka.

Ekonomika, Management, Marketing

Mgr. Jakub Binter, Ph.D.

Kontakt: jakub.binter@gmail.com

Homo Economicus: Role (r)evoluce v lidském chování a rozhodování
– Risk, lásky, sázky, jistoty, dramata a trampoty –
Cílem přednášky je ukázat studentům zákonitosti lidského chování s ohledem na evoluci a odpovědět na základní otázky (ekonomického) rozhodování.
Typickou otázkou bude, zda je člověk sobecký, co ho nutí se rozhodovat, jak jeho rozhodnutí ovlivnit, proč je behaviorální a experimentální ekonomie zábavná a pomáhá nám v každodenním životě.
Příklady budou uváděny na v krátkých příbězích, filmových ukázkách, bajkách a hrách, kterých se studenti dobrovolně zúčastní nebo do nich budou vmanipulováni. Odměnou bude dobrý pocit, sladkosti a úcta ostatních zúčastněných.  

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D.

Kontakt: eva.fuchsova@ujep.cz

Gender pay gap
Na trhu práce stále přetrvává nerovnost v odměňování mužů a žen. Na semináři se dozvíte, jakým způsobem se platová mezera měří, jaká je situace u nás ve srovnání s ostatními evropskými státy, identifikujeme její příčiny, následky a nástroje na její snížení.  

Klamavá a neetická reklama
Nenechte se nachytat klamavou či neetickou reklamou. Seznámíte se s jednotlivými typy nešvarů v reklamě a na ukázkách si ověříte, zda dokážete odlišit zavádějící reklamu od standardní propagace

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Kontakt: petra.olsova@ujep.cz

Teritoriální marketing
Image území, place branding, marketingové nástroje v rozvoji území.

Management obcí a měst
Řízení firmy a řízení obce/města – v čem se shodují, v čem se liší.

Ing. Lucie Povolná, Ph.D.

Kontakt: lucie.povolna@ujep.cz

Marketing: Bouda nebo věda?
Uvedení do světa marketingu a toho, jak to funguje. Určeno především pro ty, kteří se s marketingem ještě nesetkali.

Věda, vědci a marketing
Vědci platí za podivíny, kteří neradi hovoří o své práci se svým okolím, a pokud ano, mluví tak, že jim málokdo porozumí. Jak tedy tak komerční věc jako je marketing využít ve vědě? Proč je důležité, aby se společnost o práci vědců dozvěděla více?

B2B vs B2C marketing – co mají společného?
Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. A právě potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních.

Online marketing v kostce
Ukážeme si, že marketingové principy jsou stále cool, a že bez nich se online paráda dělat nedá. Pokud nám má dobře sloužit.

Customer Journey
Co vše zákazník zažívá na své cestě ke koupi produktu nebo služby? Koupí nebo nekoupí? Mapování zákazníkovy cesty je komplexní činnost, která stojí za to.

Ing. Michal Struk, Ph.D.

Kontakt: michal.struk@ujep.cz

Veřejná volba
Ekonomie je široce zaměřený obor, který zkoumá kromě jiného i lidské
chování a rozhodování, a to jak na individuální, tak i na kolektivní
úrovni.
V přednášce si představíme základy toho, jak se tvoří společná rozhodnutí
ve společnosti, jaké komplikace s tím můžou být spojené, a taky příklady
situací, kdy se člověk chová individuálně racionálně se snahou o
maximalizaci užitku, ale společný výsledek tomu pak vůbec neodpovídá.

Environmentální ekonomie

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Kontakt. jan.machac@ujep.cz

Modrozelená infrastruktura ve městech z pohledu ekonomie
Ekonomie nabízí široké spektrum metod, které lze využít k výzkumu životního prostředí. V rámci interaktivní přednášky se podíváme, jak lze životního prostředí ve městech propojit s ekonomií. Ukážeme si, jak lze vyhodnocovat přínosy a náklady prvků modrozelené infrastruktury jako jsou stromy, květinové záhony nebo zelené střechy. Ve výsledku poznáme, že i tyto prvky ve městě si na sebe umí “vydělat”.

Komunikace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech
Města často naráží v rámci realizace opatření na nízké povědomí obyvatel o daném tématu, z čehož pak často pramení i nízká praktická prosaditelnost realizace konkrétních opatření. Nejinak tomu je v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a dalšími prvky modrozelené infrastruktury ve městech (parky, stromořadí, zelené střechy apod.). V rámci přednášky si představíme 9 základních pravidel, které je dobré při komunikaci aplikovat. Ukážeme si příklady dobré a špatné praxe. 

Hodnocení preference obyvatel jako podklad pro rozvoj životního prostředí ve městech
Pro efektivní proměny měst ve vazbě na klimatickou změnu je dobré nejen zvolit funkční a designovaná opatření, je nutné ale při tom zohlednit i potřeby a preference obyvatel. V rámci přednášky se podíváme na základní aspekty rozhodování (podle čeho a jak se rozhoduje) a dále na metody, kterými je možné zkoumat preference. 

Finance

Ing. Jiří Uhman, MBA

Kontakt: jiri.uhman@ujep.cz

“Chcete být bohatí?”
Stát se finančně nezávislým a bohatým není složité. Vysvětlíme Vám, jak toho každý z Vás může dosáhnout, i když tomu nechcete věřit! 

“Jak vydělávat na akciových trzích?”
Zajímá Vás jak vydělávat na akciových trzích? Jaké strategie jsou opravdu úspěšné a proč? Co by dnes dělal Vlk z Wall Street? Naučíme Vás, jak začít obchodovat na akciovém trhu a vydělávat na něm. Protože obchodovat na něm je napínavé a prostě sexy!

Investice do nemovitostí, zlata a akcií jako cesta k bohatství
Cílem každého z Vás, investora, je dobře investovat své peníze, vytvářet bohatství. Nestačí sledovat výši pravidelného cash flow, skutečné bohatství představuje hodnota majetku. Otázkou pak je – do jakého majetku investovat? Vlastnit nemovitosti? Nakupovat zlato? Či aktivně obchodovat na burze? Bohatí lidé investují do všech těchto aktiv. Ovšem jak investují a kdy? Naučíme Vás jak investovat do nemovitostí, zlata, akcií tak, aby jste byli bohatí. Pochopíte, že tyto investice nejsou tak složité, jak se na první pohled může zdát.

Ing. Mgr. Martin Stachoň, Ph.D.

Psychologie finančního a investičního rozhodování
Interaktivní přednáška popisující, jak psychologie vstupuje do rozhodování
každého z nás. Jak se rozhodujeme v případech každodenních nákupů či
investování do akcií a kryptoměn? Kdy se rozhodujeme intuitivně a kdy
racionálně? V jakých případech jsou naše intuitivní rozhodnutí vhodná a jak je mohou účastníci trhu zneužívat? Jak nastavit důchodový systém tak, aby i dnešní středoškoláci měli nějaké důchody? A pokud vydržíte až do konce, jako bonus se dozvíte, jak tyto psychologicko-ekonomické principy aplikovat na včasné vstávání, prokrastinaci a dokonce při seznamování.

Psychologie finančních trhů
Drtivá většina individuálních investorů dosahuje na finančních trzích
neuspokojivých výnosů. Pokud by zavřeli oči a provedli jediný nákup, mohli by statisticky vydělat mnohem více. Proč to téměř nikdo z investorů nedělá? Výzkumníci z nejlepších světových univerzit se snaží tento problém rozklíčovat již několik desítek let. Narážejí přitom na nečekané důvody investičního rozhodování, jako je přílišná sebedůvěra, davové chování, nebo náladovost.

Laboratoře behaviorálních studií – LABS

Cesta za poznáním SEBE SAMA aneb zábavná exkurze behaviorálními laboratořemi UJEP

Kontakt: radek.sobehart@ujep.cz
Vše probíhá na půdě UJEP.
Délka programu: cca 3,5 hodiny (dokážeme se však přizpůsobit vašim potřebám)

1. část programu

  • Teoretické základy behaviorálních věd* zábavnou formou
  • Představení profilu FSE UJEP
  • Exkurze po Kampusu UJEP

*behaviorální vědy se soustředí na analýzu kognitivních dovedností a mechanismů lidského rozhodování

2. část programu

  • Ukázky různých typů neuro-trenažérů
  • Zkoušeli jste někdy hrát fotbal pouhou myšlenkou? S naší technologií MINDBALL zkusit můžete.
  • Vyzkoušení rychlosti kognitivních schopností pomocí technologie BATAK

Právo

JUDr. Bc. Marek Zápotocký

Kontakt: zapotockym@email.cz

Postavení mladistvého v právním řádu 1 – soukromé právo
V tomto bloku si vysvětlíme pojem právní osobnost a svéprávnost. I nezletilí mohou vlastním právním jednáním nabývat práva nebo se zavazovat k povinnostem, tedy mohou právně jednat. Způsoby a důsledky těchto právních jednání budou hlavním předmětem společné diskuse. V neposlední řadě se budeme bavit též o odpovědnosti za škodu a povinnosti její náhrady.

Postavení mladistvého v právním řádu 2 – trestní právo
Trestněprávní blok se zaměří na zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Budeme hovořit o trestní odpovědnosti mládeže, o významu a zásadách trestního práva a o opatřeních, jež lze za spáchané provinění uložit. 

Rodinné právo
Tento blok se zaměřuje na základní instituty rodinného práva – manželství a vztah rodičů a dětí.

Ochrana spotřebitele
V tomto bloku si popíšeme vztah spotřebitele (zákazníka) a podnikatele. Poukážeme na spotřebitelská práva (např. práva z vadného plnění, odstoupení od smlouvy), nekalé obchodní praktiky, a též se dozvíme, jak může každému v řešení jeho sporu s obchodníkem pomoci Česká obchodní inspekce.

Regionální rozvoj, hospodářská správa

Kontakt: tomas.sykora@ujep.cz, petra.olsova@ujep.cz

Aby se nám tu dobře žilo, aneb Rozvoj regionů, měst a obcí
Každý z nás žije v nějaké obci či ve městě, které jsou součástí určitého regionu. Víme, že některá obec se nám líbí víc a jiná méně. Víme také, že některý region je bohatší a jiný chudší, že někde jsou lidé zdravější a spokojenější a jinde zase nemohou najít kvalifikovanou práci a kvalitní služby jsou těžko dostupné. Rozvoj regionů, měst a obcí je obor, který se snaží nalézt příčiny těchto rozdílů a nabízet řešení, jak překonat nedostatky a naopak využít potenciál, který v sobě každé sídlo skrývá. Regionální rozvoj je tedy disciplína, která se osobně týká každého z nás, ale jen ti, kteří se jí věnují odborně, mohou výrazněji přispět k lepší kvalitě života lidí v různých místech.
Zajišťují členové Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Kontakt: petra.olsova@ujep.cz

Management obcí a měst
řízení firmy a řízení obce/města – v čem se shodují, v čem se liší

Teritoriální marketing
image území, place branding, marketingové nástroje v rozvoji území

Ing. Tomáš Sýkora

Kontakt: tomas.sykora@ujep.cz

Kam má směřovat naše město?
Každý z nás plánuje – co si zítra vzít na sebe, co budeme večer vařit, kam pojedeme na dovolenou. Ale plánujeme i dlouhodobě – jaké auto bychom si chtěli pořídit, v jakém domě bychom chtěli za deset let bydlet. Musíme se na tom domluvit v rámci rodiny. Stejně tak i město musí vědět, kam se chce v budoucnu posunout. Jenže ve městě žije mnoho různých lidí a domluva není tak jednoduchá jako v rámci rodiny. Strategické plánování rozvoje obce je proto poměrně složitá záležitost, která ale může být i zábavná. Při strategickém plánování většinou navážeme kontakty s novými lidmi, dozvíme se spoustu nových věcí o svém městě, máme možnost ovlivnit to, co se ve městě bude dít. Ale zároveň má plánování i některé zákonitosti. Vysvětlíme si, k čemu slouží a jak má vypadat socioekonomická analýza, pokusíme se naformulovat vizi pro své město, probereme možnosti participace nebo si vysvětlíme, co to znamená implementace strategického plánu.

Sociální práce, Soft Skills, Gender

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D.

Kontakt: eva.fuchsova@ujep.cz

Gender pay gap
Na trhu práce stále přetrvává nerovnost v odměňování mužů a žen. Na semináři se dozvíte, jakým způsobem se platová mezera měří, jaká je situace u nás ve srovnání s ostatními evropskými státy, identifikujeme její příčiny, následky a nástroje na její snížení.  

PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Kontakt: michaela.hiekischova@ujep.cz

Předsudky a diskriminace ve společnosti
Seminář vás zavede do světa, kde se budeme zabývat jak důsledky, tak i řešením předsudků a diskriminace. Budeme zkoumat, jak mohou tyto negativní síly poškodit jednotlivce a naši společnost. K tomu použijeme autentické příklady z reálného života, které nás upoutají a pobídnou k zamyšlení nad tím, co je v našem světě potřeba změnit. Následně se dostaneme k praktickým dovednostem, jak předsudky identifikovat ve vlastním prostředí, a to pomocí rychlých rad a konkrétních příkladů situací, ve kterých byste je mohli odhalit. Nakonec se zaměříme na prevenci a boj proti předsudkům a diskriminaci. Co vše můžeme podniknout na cestě k pozitivní změně ve společnosti?

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Kontakt: jitka.lastovkova@ujep.cz

Je menšina vždy menší?
V průběhu interaktivního semináře se podíváme na menšinu a většinu jako sociálněvědní kategorie  a roli moci při jejich definování, různé historické kontexty a strategie vzájemného chování.

Ženská za volantem, auto bez řidiče
Interaktivní seminář nabídne zamyšlení nad genderovými stereotypy v našem životě a zamyšlení nad genderem jako kategorií s kontroverzním potenciálem.

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Kontakt: katerina.smejkalova@ujep.cz
Přednášky je možné realizovat německy, česky, česko-německy

Umění přesvědčivě prezentovat
Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Tato interaktivní přednáška Vám na všechny
otázky odpoví. A ještě mnohem víc…

Interkulturní komunikace v profesním prostředí
Co je typické pro Němce a co pro Čechy? Přednáška se zaměří na interkulturní rozdíly mezi Čechy a Němci zejména v profesním prostředí. A navíc mnoho dalších zajímavostí, které jsou typické pro některé další národy.

Jak napsat správně životopis a jak se připravit na přijímací pohovor?
Tato přednáška Vás připraví na správné napsání životopisu a především na přijímací pohovor. Jak takový přijímací pohovor probíhá? A jak můžeme zanechat ten nejlepší dojem a získat práci?

Co jsou měkké dovednosti a jak jsou důležité pro náš život?
Víte, jaké máte silné a slabé stránky? Co Vás motivuje k vyššímu výkonu? Dokážete vyjádřit svůj názor? Tato interaktivní přednáška seznámí posluchače s podstatou termínu „soft skills“ a pokusí se pomoci mu najít a odkrýt svůj osobnostní potenciál.

Proč je dobré znát cizí jazyky a jak se nebát němčiny?
V přednášce se dozvíte něco o tom, jak si můžeme osvojit cizí jazyk a k
čemu nám to je vůbec dobré. A víte, že ve své mluvě používáte celou řadu
německých slov, aniž to možná tušíte? Srovnáme angličtinu s němčinou,
řekneme si, v čem jsou podobnosti a rozdíly. A řekneme si, proč se
učit němčinu a jak ztratit ostych z tohoto “ošklivého” cizího jazyka.

Ing. Dita Štyvarová

Sebepoznání formou hry
Workshop zaměření na využití herních aktivit v rámci sebepoznání a poznání druhých, zaměření zejména na postavení rolí a týmu, schopnost sociální percepce a argumentace.

Umělá inteligence

Mgr. Jakub Binter, Ph.D.

Kontakt. jakub.binter@gmail.com

Získejte konkurenční výhodu: Umělá inteligence odhaluje tajemství inzerátů do seznamky a životopisů
Přijďte a objevte své největší potenciály na naší inspirativní přednášce! Tématem je jedinečný a praktický přístup k vytváření inzerátů do seznamky a životopisů pomocí umělé inteligence.
V našem fascinujícím setkání se seznámíte s možnostmi generativních jazykových modelů, které vám pomohou zlepšit vaši osobní i profesní prezentaci. Naučíte se o architektuře promptu, řetězovém promptování a úpravách výsledků. Získáte praktické návody, jak tyto modely efektivně využít, jak se vyvarovat chyb a jak zdokonalit svou schopnost sebeprezentace.
Nechte se inspirovat a přijďte objevit svůj potenciál na naší přednášce. Těšíme se na setkání s vámi!
Poznámka: tato pozvánka byla napsána za použití AI