fse.ujep.cz

Nabídka popularizačních přednášek

Ekonomika, Management, Marketing

Ing. Lucie Povolná

Marketing: Bouda nebo věda?
Uvedení do světa marketingu a toho, jak to funguje. Určeno především pro ty, kteří se s marketingem ještě nesetkali.

Věda, vědci a marketing
Vědci platí za podivíny, kteří neradi hovoří o své práci se svým okolím, a pokud ano, mluví tak, že jim málokdo porozumí. Jak tedy tak komerční věc jako je marketing využít ve vědě? Proč je důležité, aby se společnost o práci vědců dozvěděla více?

B2B vs B2C marketing – co mají společného?
Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. A právě potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních.

Online marketing v kostce
Ukážeme si, že marketingové principy jsou stále cool, a že bez nich se online paráda dělat nedá. Pokud nám má dobře sloužit.

Customer Journey
Co vše zákazník zažívá na své cestě ke koupi produktu nebo služby? Koupí nebo nekoupí? Mapování zákazníkovy cesty je komplexní činnost, která stojí za to.

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Teritoriální marketing
Image území, place branding, marketingové nástroje v rozvoji území.

Management obcí a měst
Řízení firmy a řízení obce/města – v čem se shodují, v čem se liší.

Regionální rozvoj, hospodářská správa, právo

Ing. Tomáš Sýkora 

Rozvoj regionů, měst a obcí
Každý z nás žije v nějaké obci či ve městě, které jsou součástí určitého regionu. Víme, že některá obec se nám líbí víc a jiná méně. Víme také, že některý region je bohatší a jiný chudší, že někde jsou lidé zdravější a spokojenější a jinde zase nemohou najít kvalifikovanou práci a kvalitní služby jsou těžko dostupné. Rozvoj regionů, měst a obcí je obor, který se snaží nalézt příčiny těchto rozdílů a nabízet řešení, jak překonat nedostatky a naopak využít potenciál, který v sobě každé sídlo skrývá. Regionální rozvoj je tedy disciplína, která se osobně týká každého z nás, ale jen ti, kteří se jí věnují odborně, mohou výrazněji přispět k lepší kvalitě života lidí v různých místech.

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Management obcí a měst
řízení firmy a řízení obce/města – v čem se shodují, v čem se liší

Teritoriální marketing
image území, place branding, marketingové nástroje v rozvoji území

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Ústavní právo, struktura Ústavy

Listina základních práv a svobod a jejich fungování

Základy soustavy veřejné správy, její organizace – vláda, ministerstva, regionální struktury a obce

Cizojazyčné přednášky

Mgr. Jaroslav Izavčuk

Brand, brand image & brand management
…anglicky o firemních značkách jako klíči k prodejnímu úspěchu.

EU Integration Now and Then
…anglicky o hodnotách EU a o tom, koho a proč chceme v EU.

Sociální práce, Soft Skills

Ing. Dita Štyvarová

Sebepoznání formou hry
Workshop zaměření na využití herních aktivit v rámci sebepoznání a poznání druhých, zaměření zejména na postavení rolí a týmu, schopnost sociální percepce a argumentace.

Finance

Ing. Jiří Uhman

“Chcete být bohatí?”
Stát se finančně nezávislým a bohatým není složité. Vysvětlíme Vám, jak toho každý z Vás může dosáhnout, i když tomu nechcete věřit! 

“Jak vydělávat na akciových trzích?”
Současný propad akciových trhů je pro řadu investorů to nejlepší, co je mohlo potkat. Co by dnes dělal Vlk z Wall street? Naučíme Vás, jak začít obchodovat na akciovém trhu a vydělávat na něm. Protože obchodovat na něm je napínavé a prostě sexy!

Alkohol, epidemie a další… 

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Užívání alkoholu v dospívajících v době internetové.

Užívání alkoholu v dospívání.

Epidemiologie, problémy, nové trendy a výzvy.