fse.ujep.cz

Ing. Lucie Povolná, Ph.D.

Místnost: 219, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 716
Email: lucie.povolna[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-6237-699X
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Marketing
  • B2B Marketing
  • Kurz marketingu a managementu pro mladé vědce
  • Management


Konzultační hodiny v LS 2023/2024
pondělí   14:00 – 15:30 hod.
čtvrtek  12:30 – 14:00 hod.
odkaz  https://blue.ujep.cz/b/luc-24p-dqn


Odborné zaměření:

Ve své práci se věnuji marketingu na B2B trzích, například specifikům komunikace nebo nákupnímu chování firem. V posledních pár letech se podílím na komunikaci vědy kolegů ze dvou širokých vědeckých týmů na UJEP. Na UJEP pracuji od roku 2004, kdy jsem působila na tehdejší Fakultě výrobních technologií a managementu, kde jsem měla za úkol aplikovat ekonomické vědy na strojní průmysl. To mě nasměrovalo právě k B2B marketingu a marketingu strojírenských organizací. Od roku 2016 jsem na FSE, kde jako člen Katedry ekonomie a managementu vyučuji. Věnuji se aktivitám v rámci komunikace a PR katedry a spolupráci se středními školami.

Výzkum:

TAČR: Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatřenı́ na hospodařenı́ s dešťovou vodou ve městech (TL05000674, 2021-2023), řešitelka projektu

OP VK: Věda pro život, život pro vědu (CZ.1.07/2.3.00/45.0029; 2014-2015), finanční manažer

Vybrané publikace:

Macháč, J., Hekrle, M., Staňková, N. and Povolná, L. (2022). Effective communication as a necessary part of rainwater management: Exploring the practice of Czech municipalities. 2022 Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, Czech Republic, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/SCSP54748.2022.9792563.

Povolná, L., Jánská, M. and Žambochová, M. (2022). Estimates of Future Industrial Development in the Context of Company Size. Politická ekonomie70(3), 312-340. doi: 10.18267/j.polek.1352

Švarcová, J., Urbánek, T., Povolná, L. a Sobotková, E. (2019). Implementation of R&D Results and Industry 4.0 Influenced by Selected Macroeconomic Indicators. Applied Sciences 9(9), 1846

Povolná, L. (2019). Innovation Strategy in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in the Context of Growth and Recession Indicators. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 5(2), 32

Povolná, L. (2018). Business Cycle Survey and B2B Buying Decision. Proceedings of the 42rd International Academic Conference, Rome, 10 – 13 September 2018. 

Švarcová, J. a Povolná, L. (2018). Research and Development Contribution to the Czech Industry Branch Growth. Proceedings of the 43rd International Academic Conference, Lisbon, 25 – 28 September 2018.

Povolná, L. a Švarcová, J. (2017). The Macroeconomic Context of Investments in the Field of Machine Tools in the Czech Republic. Journal of Competitiveness 9(2), 110-122