fse.ujep.cz

Katedra sociální práce

Garantujeme výuku programů Sociální politika a sociální práce a Řízení v sociální práci. Profilující předměty programů jsou zaměřeny na osvojení teoretických znalostí z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky a metod sociální práce a získání praktických dovedností v práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou. Součástí studia je i odborná praxe studentů. Spolupracujeme s Úřadem práce v Ústí nad Labem při zajišťování rekvalifikačních kurzů.

Členové katedry a doktorandi se podílejí na vědecké a výzkumné činnosti v oblasti sociální práce ve vzdělávání, fundraisingu a dalších kompetencí sociálních pracovníků a sociálního vyloučení. V souvislosti s pandemií COVID-19 pro váš připravili psychologického průvodce k úspěšnému přežití vaší organizace (ke stažení níže)


Vedoucí katedry: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Sekretářka: Hana Vašíčková

Kontakt: Kampus, Pasteurova 1, tel.: +420 475 283 883