fse.ujep.cz

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Vedoucí katedry

Místnost: MN 208, Kampus, Pasteurova 1
Telefon: +420 475 283 889
Email: pavel.kuchar[at]ujep.cz

Výuka:

  • Trh práce a politika zaměstnanosti 
  • Práce s daty 
  • Bakalářské praktikum 
  • Personální management pro SP  
  • Andragogika pro praxi sociální práce

Odborné zaměření:

Ve své profesní kariéře se věnuji zejména tématu trhu práce a zaměstnanosti, které také vyučuji. Mezi další oblasti mého zájmu patří například problematika cizinců v Ústeckém kraji a rozvoj tohoto území v kontextech různých sociálních jevů. V současné době působím jako proděkan pro vnější vztahy na FSE UJEP a také ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Praze.

Výzkum:

Ústecký kraj: Rozvojový potenciál Ústeckého kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje (2017-2019), řešitel 

Visegrad fund: From Transformation to Integration – Women’s Role and Their Participation in Public Life of the Visegrad. Koordinace: Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznań (2015-2016), spoluřešitel

Vybrané publikace:

Kuchař, P., Buriánek J. (2020). Specifika vnímání bezpečí v sociálně rizikovém regionu. Česká kriminologie [online]. 2020/1

Kuchař, P., Vaska, L., Balek, P., Čavojská, K., Čierna, M., Michelová, R., Mydlíková, E., Vašat, J. (2013). Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 206 s. ISBN: 978-80-7414-674-9.

Kuchař, P. (2012). Development of the labor market in the Ústí nad Labem region. In: Economic and social trends of the development of Ústí nad Labem region after the year 1989. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 9-29

Kuchař, P., Balek, P. (2012). Cizinci v Ústeckém kraji. Regionální studia 6

Kuchař, P., Balek, P. (2011). Integrace cizinců – Případ Ústeckého kraje. 1. vyd. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2011. 110 s. ISBN: 978-80-7414-435-6