fse.ujep.cz

Fakultní úspěchy

Vědecky rosteme: Každý rok publikujeme více excelentních výsledků v kvalitních mezinárodních časopisech – výběr těch nejlepších je ZDE. Jsme úspěšnými řešiteli řady vědeckých projektů a vyhledávaným partnerem zahraničních univerzit. 


Představujeme nový mezinárodní projekt D-Care: Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship (2020 – 2021) koordinovaný rumunskými partnery University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hateganu” Cluj Napoca, kde FSE UJEP působí jako jeden z 19 partnerů. Projekt se zabývá inovacemi v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Je financovaný Danube Transnational Programme. Více informací na facebooku projektu.


Několik týdnů příprav a bezpočet virtuálních porad. Tak by se v krátkosti daly shrnout přípravy na prezentaci naší fakulty před Mezinárodním evaluačním panelem. My vám nyní exkluzivně přinášíme jeden dílčí výsledek naší práce.  Podívejte se na video o nás, o tom, kdo jsme, co děláme a kam směřujeme ZDE.


Jsme hrdí na leadership projektu evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST Action) s názvem LAND4FLOOD: Natural Flood Retention on Private Land (www.land4flood.eu), jehož volenou předsedkyní je doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. (FSE UJEP) a víceprezidentem hostující profesor FSE UJEP dr. Thomas Hartmann (Wageningen University, Nizozemí). Iniciativa sdružuje vědecké pracovníky z celé Evropy a jeho výsledkem je řada odborných konferencí, workshopů a popularizačních materiálů a excelentních vědeckých článků.