fse.ujep.cz

Projekty se zahraničím

D-CareDeveloping, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship 

Projekt zabývající se inovacemi v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb. 

Spolupráce: “Iuliu Hateganu” University of Medicine and Pharmacy (Rumusko) a dalších 18 partnerů


Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady 

Výzkum změn dopravního chování v důsledku epidemie Covid-19 a širších společenských dopadů, které se změnou mobility souvisejí. 

Spolupráce: Technion (Izrael)


S@mpler: Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Tvorba a testování moderních výukových materiálů z oblasti managementu udržitelné mobility. 

Spolupráce: Technische Universität Dresden (Německo) a Gdańsk University of Technology (Polsko)


LAND4FLOOD: Natural Flood Retention on Private Land 

Výzkum motivací vlastníků půdy realizovat nebo tolerovat na svých pozemcích retenční opatření ke zmírnění povodňových škod. Více zde.   

Spolupráce: partneři z 35 zemí Evropy, USA a Austrálie


STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

Analýza nástrojů a opatření ke snižování povodňových škod na budovách, infrastruktuře a s využitím opatření v ploše povodí.

Spolupráce: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Německo), IÖR (Německo)


CE-HEAT: Comprehensive Model of Waste Heat Utilization in CE Regions

Výzkum podpory využití potenciálu odpadního tepla k dosažení úspor energie. Více zde

Spolupráce: E-zavod (Slovinsko) a další partneři ze střední Evropy. 


BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb v pilotních územích vybraných měst. 

Spolupráce: IÖR (Německo)


UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Podpora tvorby adaptačních strategií Prahy, Brna a Plzně na klimatické změny s ohledem na potenciál zelené a modré infrastruktury. Více zde

Spolupráce: University of Iceland (Island)


Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko – Sasko

Jednání a podpůrné analýzy rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany.

Spolupráce: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Německo), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Německo)