fse.ujep.cz

OBD

Evidence a vykazování publikační činnosti (OBD) je informační nástroj UJEP pro správu dat výsledků vědecké a výzkumné činnosti. Řídí se požadavky národního systému IS VaVaI. Je vybaven nástrojem podpory rozlišení tzv. predátorských časopisů.

Kontaktní osoba pro práci s OBD na FSE: Mgr. Barbora Kamarýtová 

Číselník oborových skupin OECD podle Frascati manuálu k nahlédnutí ZDE – využívá se pro zařazení publikace do vědní oblasti. 

Prosím, nahlaste své identifikátory vědce: 

  • Identifikátor vědce ORCID – Open Research and Contributor ID
  • Identifikátor vědce Scopus Author ID (v rámci databáze Scopus)
  • Identifikátor vědce ResearcherID (v rámci Web of Science)