fse.ujep.cz

Katedra práva a politologie

Zajišťujeme výuku předmětů soukromého i veřejného práva pro všechny studijní programy, včetně politologických předmětů. Jedná se zejména o základy práva, soukromé právo (právo občanské a obchodní), pracovní právo, insolvenční právo, právo rodinné, včetně správního práva v oblasti státní správy a samosprávy.

Nabízíme výběrové kurzy pro všechny specializace, jako např. obchodní smlouvy a obchodní společnosti, public relations a komunikace. Vědecké a publikační aktivity se zaměřují na aktuální právně-teoretické otázky a na politické a sociální souvislosti česko-německých vztahů. Někteří členové katedry působí jako soudci a advokáti. 


Vedoucí katedry:  doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.

Zástupce vedoucího: Mgr. Karel Šemík

Sekretářka: Hana Zdarská

Kontakt: FSE UJEP (1. patro) č. 113, Moskevská 54, tel.: +420 475 284 802