fse.ujep.cz

Intenzivní přípravné kurzy

Problémy s matematikou a cizím jazykem jsou nejčastější příčinou předčasného ukončení studia, proto pro Vás zajišťujeme intenzivní opakování v těchto předmětech.

Výuka je určena pro budoucí studenty prvních ročníků i pro naše studenty, kteří mají zájem si základy těchto předmětů zopakovat. 

Na kurzy se přihlaste on-line:

Vyplněnou přihlášku prosíme odeslat nejpozději 10. 9. 2021. V případě dostatečného počtu zájemců budete emailem vyzváni k úhradě kurzu. Na výuku s sebou vždy přineste doklad o zaplacení (výpis z účtu, ústřižek složenky).

Po absolvování kurzu Vám bude vydáno Osvědčení o absolvování. 

Číslo účtubude doplněno
Variabilní symbol – CIZÍ JAZYKY bude doplněno
Variabilní symbol – MATEMATIKA bude doplněno
Částka za jeden den500 Kč
Částka za celý kurz2000 Kč

TERMÍNY A NÁPLŇ KURZŮ

Anglický jazyk

20. 9. 2021, Pondělí, 12:00 – 15:30 hod.

 • Systém slovesných časů

21. 9. 2021, Úterý, 12:00 – 15:30 hod.

 • Minulé časy

22. 9. 2021, Středa, 12:00 – 15:30 hod.

 • Užití členů, zájmena, předložky

23. 9. 2021, Čtvrtek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Souvětí, časové a podmínkové věty

24. 9. 2021, Pátek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Trpný rod, modální slovesa, opakování

Německý jazyk


20. 9. 2021, Pondělí, 12:00 – 15:30 hod.

 • Časování sloves

21. 9. 2021, Úterý, 12:00 – 15:30 hod.

 • Skloňování podstatných, přídavných jmen a zájmen

22. 9. 2021, Středa, 12:00 – 15:30 hod.

 • Užití členů, předložky, slovesné vazby

23. 9. 2021, Čtvrtek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Souvětí, časové a podmínkové věty

24. 9. 2021, Pátek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Trpný rod, opakování

Matematika


20. 9. 2021, Pondělí, 16:00 – 19:30 hod.

 • Úpravy výrazů: vytýkání před závorku, práce se zlomky, složené zlomky,

21. 9. 2021, Úterý 16:00 – 19:30 hod.

 • Úpravy výrazů –  mocniny, odmocniny, vzorce s mocninami.

22. 9. 2021, Středa 16:00 – 19:30 hod.

 • Výroky: kvantifikátory
 • Množiny: číselné množiny
 • Funkce: pojem funkce, vlastnosti funkcí
 • Lineární funkce, rovnice a nerovnice

23. 9. 2021, Čtvrtek, 16:00 – 19:30 hod.

 • Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

24. 9. 2021, Pátek, 16:00 – 19:30 hod.

 • Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
 • Goniometrické funkce, goniometrické rovnice