fse.ujep.cz

Zápisy

Kolegium děkana

Akademický rok 2022/2023
Zápisy z kolegií děkana FSE jsou od 14. 6. 2023 vkládány do systému IMIS, lze je vyhledat po přihlášení v sekci “Dokumenty” na kartě “Dokumenty fakult”.
Všechny zápisy z kolegií děkana FSE jsou dostupné zaměstnancům FSE ve sdíleném disku “Zaměstnanci” po přihlášení do služebního google účtu.

Akademický senát FSE UJEP 

Akademický rok 2023/2024

15. 05. 2024 – 4. mimořádné zasedání AS FSE UJEP
(Dodatek ke směrnici děkana o odlišných podmínkách pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu; Návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2024; Představení Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2023)

17. 04. 2024 – 7. řádné zasedání AS FSE UJEP
(Institut kosmického výzkumu Jaroslava Sýkory; Reflexe doplňovacích voleb do SKAS UJEP)

20. 03. 2024 – 6. řádné zasedání AS FSE UJEP
(Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za r. 2023; Návrh rozpočtu FSE UJEP na r. 2024; Doplňující volby do SKAS UJEP; Doplnění Ekonomické komise AS FSE UJEP)

04. 03. 2024 – hlasování AS FSE UJEP per rollam
(harmonogram a organizační pokyny pro doplňovací volby do Studentské komory AS UJEP)

28. 02. 2024 – mimořádné zasedání AS FSE UJEP
(akreditace NMgr. studijního programu Řízení kulturních a kreativních odvětví; plán realizace strategického záměru FSE UJEP na r. 2024; doplňovací volby do AS UJEP; informace o hospodaření FSE UJEP v r. 2023)

17. 01. 2024 – mimořádné zasedání AS FSE UJEP
(podmínky přijímacího řízení doktorských studijních programů; čerpání FRIM)

20. 12. 2023 – hlasování AS FSE UJEP per rollam
(čerpání FRIM)

22. 11. 2023 – 5. řádné zasedání AS FSE UJEP
(podmínky přijímacího řízení pro AR 2024/2025; čerpání FRIM; schválení kandidáta do RVŠ; informace o LABS)

14. 11. 2023 – hlasování AS FSE UJEP per rollam
(zástupce FSE UJEP v Radě vysokých škol)

18. 10. 2023 – 4. řádné zasedání AS FSE UJEP
(akreditační žádosti navazujících studijních programů Sociální práce a Aplikovaná ekonomie a řízení podniku; doplnění Vědecké rady FSE UJEP; přejmenování Výzkumného centra REGBES)

Akademický rok 2022/2023

19. 09. 2023 – hlasování AS FSE UJEP per rollam
(Sociální klinika)

14. 06. 2023 – 3. řádné zasedání AS FSE UJEP
(Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2022; Informace o čerpání rozpočtu; Plán personálního rozvoje fakulty)

17. 05. 2023 – 2. řádné zasedání AS FSE UJEP
(Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2023; Jednací řád AS FSE UJEP; Informace ze Studentské komory RVŠ)

15. 03. 2023 – 1. řádné zasedání AS FSE UJEP
(Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2022; Vyhláška přijímacího řízení pro Ph.D. programy na nový akademický rok; Sociální klinika)

15. 02. 2023 – Mimořádné zasedání AS FSE UJEP
(Ustavení Ekonomické komise AS FSE UJEP; stanovení termínů řádných zasedání AS FSE UJEP pro rok 2023)

14. 12. 2022 – Ustavující zasedání AS FSE UJEP
(Souhrnná zpráva o výsledku voleb a představení nových členů senátu,
Volba předsedy a místopředsedy, Ustavení komisí)

16. listopadu 2022
(Zápis z 16. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP – organizace voleb do AS FSE UJEP a AS UJEP, organizace shromáždění Akademické obce, Disciplinární komise, podmínky přijímacího řízení na FSE UJEP 2023-24, Rivalis (Institut pro vodní diplomacii a hydropolitiku, Organizační řád FSE UJEP)

2. listopadu 2022 – Hlasování per rollam
(Zápis z hlasování per rollam – harmonogram voleb a základní organizační pokyny pro průběh voleb)

20. října 2022 – Hlasování per rollam
(Zápis z hlasování per rollam – volební komise pro volby do AS FSE UJEP a AS UJEP)

12. října 2022
(Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP)

Akademický rok 2021/2022

9. června 2022 – Hlasování per rollam
(Zápis z hlasování per rollam – návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2022)

8. června 2022
(Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu; Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu pro uchazeče s dočasnou ochranou dle zákona č. 65/2022 Sb.; Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2021; návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2022; čerpání rozpočtu FSE UJEP k 30. 4. 2022; Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská – spoluúčast 1,7 mil. Kč z FRIM; zpráva o činnosti Etické komise FSE UJEP za rok 2021; stanovisko Etické komise UJEP k pravidlům pro vystupování politických představitelů na akademické půdě)

11. května 2022
(2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2022/23)

27. dubna 2022
(Vyhodnocení personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-2027, podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu REGBES a AES)

11. dubna 2022 – Hlasování per rollam
(Zápis z hlasování per rollam – Jednací řád AS FSE UJEP)

23. března 2022
(Úprava Jednacího řádu AS FSE UJEP, Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2021)

10. prosince 2021 – Hlasování per rollam
(Zápis z hlasování per rollam bodů projednávaných na 11. řádném zasedání)

8. prosince 2021
(11. řádné zasedání – Strategický záměr FSE UJEP od roku 2021, Podmínky přijetí ke studiu pro Bc. a NMgr. studijní programy na FSE UJEP pro akademický rok 2022/23)

20. října 2021
(10. řádné zasedání – Jednací řád VR FSE UJEP, Akreditace – návrh navazujícího magisterského studijního programu “Sociální práce”, čerpání z FRIM).

22. září 2021
(9. řádné zasedání – Akreditace – návrh nového doktorského studijního programu „Obnova krajiny a ekosystémové služby”, doplňující volby do SKAS FSE UJEP).

Akademický rok 2020/2021

23. června 2021
(Mimořádné zasedání – Volba místopředsedy AS FSE UJEP, Záměr děkana FSE UJEP jmenovat a odvolat členky a členy Vědecké rady FSE UJEP, Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Aplikovaná ekonomie a správa, Investice a stavební úpravy).

5. května 2021
(8. řádné zasedání – Volba předsedkyně, Záměr děkana odvolat a jmenovat proděkanky a proděkany, Schválení rozpočtu FSE na rok 2021).

21. dubna 2021
(7. řádné zasedání – Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2020, Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2020, Akreditace – návrh NMgr. studijního programu, Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu, Prohlášení předsedy a příprava volby předsedy).

7. dubna 2021 – Hlasování per rollam
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium na AR 21/22).

17. února 2021
(6. řádné zasedání – Rozpočtový výhled FSE UJEP).

14. ledna 2021
(5. řádné zasedání – Volba kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP).

9. prosince 2020
(4. řádné zasedání – Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium, Jednací řád AS FSE UJEP, Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem, Termíny zasedání AS FSE UJEP, Vývoj rozpočtu FSE UJEP).

21. října 2020
(3. řádné zasedání – Delegát do Sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP, Disciplinární komise FSE UJEP – souhlas ke jmenování členů, Čerpání FRIM, Příprava volby kandidáta na děkana FSE UJEP).

30. září 2020
(Mimořádné zasedání – Přijímací řízení doktorského studijního programu, Organizace výuky v ZS 2020/2021, Organizace činnosti senátu, Čerpání FRIM).

Akademický rok 2019/2020

7. září 2020 – Hlasování per rollam
(Čerpání FRIM – Projektová dokumentace pro objekt Vilka, Nákup soupravy pro video konferenci).

10. června 2020
(2. řádné zasedání – Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2019, Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2020, Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2019, Akreditace – návrhy studijních programů, Plnění plánu personálního rozvoje FSE UJEP v roce 2019, Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. Studium, Disciplinární komise FSE UJEP – návrhy na jmenování členů, Termíny zasedání AS FSE UJEP, Čerpání FRIM).

23. dubna 2020 – Hlasování per rollam
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium na AR 20/21, včetně podmínek pro Bc. program Sociální politika a sociální práce).

6. dubna 2020 – Hlasování per rollam
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium na AR 20/21).

19. února 2020
(1. řádné zasedání – Čerpání FRIM, Vědecká rada FSE UJEP – personální změny, Vyhláška přijímacího řízení doktorského studia).

16. ledna 2020 – Hlasování per rollam
(Čerpání FRIM – vybavení učebny MO-010).

9. prosince 2019
(Ustavující zasedání AS FSE UJEP – Souhrnná zpráva o výsledku voleb, Volba předsedy a místopředsedkyně, Ustavení komisí).

20. listopadu 2019
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na AR 20/21, Informace k volbám do AS FSE UJEP a AS UJEP).

23. října 2019
(Organizační řád FSE UJEP, Příprava voleb do AS FSE UJEP).

14. října 2019 – Hlasování per rollam
(Harmonogram a organizační pokyny pro volby do AS FSE UJEP).

7. října 2019 – Hlasování per rollam
(Členové volební komise pro řádné volby do AS FSE UJEP).

25. září 2019
(Vyhlášení voleb do AS FSE UJEP v roce 2019, Volební komise pro volby do AS FSE UJEP v roce 2019).

Akademický rok 2018/2019

1. července 2019 – Hlasování per rollam
(Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2018).

17. dubna 2019
(Rozpočet FSE UJEP na rok 2019, Disciplinární řád FSE UJEP, Schvalování čerpání FRIM na projektovou dokumentaci – per rollam).

20. března 2019
(Volba místopředsedy AS FSE UJEP, Podmínky přijímacího řízení do dr.st.programu Hospodářská politika a správa na ak.rok 2019/2020, Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2018).

21. listopadu 2018
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2019/2020,   projednání návrhu dr. studijního programu Regulace a behaviorální studia).

17. října 2018
(Informace o procesu získání ocenění HR Award pro  UJEP, Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP, Čerpání finančních prostředků FSE UJEP na projekt SMART ITI, Čerpání z FRIM FSE UJEP na projekt REGBE, Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu FSE UJEP, Žádost o institucionální akreditaci OV Ekonomické obory a OV Sociální práce).

Akademický rok 2017/2018

9. května 2018
(Rozpočet FSE UJEP na rok 2018, Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2017).

18. dubna 2018
(Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2017, Informace k rozpočtu FSE UJEP na rok 2018).

21. března 2018
(Realizace Strategického záměru FSE UJEP pro rok 2018, Disciplinární komise FSE UJEP, Reakreditace studijních programů (RRVS – Bc., NMgr., SP – Bc., Vyhláška děkana – Podmínky přijímacího řízení do dr. studia – hlasování per rollam).

21. února 2018
(Informace k Jednacímu řádu AS FSE UJEP, Čerpání rozpočtu za rok 2017).

22. listopad 2017
(Jednací řád AS FSE UJEP. Schválení termínů řádného zasedání AS FSE UJEP. Informace z RVŠ).

25. října 2017
(Vnitřní předpisy FSE UJEP. Vyhláška děkan o přijímacím řízení na AR 2018/2019. Delegáti do Sněmu RVŠ za FSE UJEP pro období 2018-2020. Rozšíření Vědecké rady FSE UJEP).

Akademický rok 2016/2017

07. června 2017
(Nové složení Vědecké rady FSE UJEP. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za r. 2016. Návrh na sloučení KEK a KMG FSE UJEP. Aktualizace Vnitřních předpisů FSE UJEP).

26. dubna 2017
(Druhé volební období děkana FSE UJEP. Představení kandidátů na proděkany FSE UJEP. Statut FSE UJEP. Kariérní řád FSE UJEP. Realizace Strategického záměru FSE UJEP na r. 2017. Výroční zpráva o hospodaření. Rozpočet FSE UJEP na r. 2017).

22. února 2017
(Informace k VJŘ AS FSE UJEP. Ustanovení komisí AS FSE UJEP. Podmínky přijímacího řízení pro dr. program. Návrh čerpání FRIM FSE UJEP).

07. prosince 2016
(Ustavující zasedání AS FSE UJEP 2017-2019).

 16. listopadu 2016

 19. října 2016

 Akademický rok 2015/2016

27. června 2016

11. května 2016

20. dubna 2016

16. března 2016

17. února 2016

16. prosince 2015

18. listopadu 2015

14. října 2015

Akademický rok 2014/2015

13. května 2015

15. dubna 2015

18. března 2015

18. února 2015

28. ledna 2015

19. listopadu 2014

29. října 2014

24. září 2014

Akademický rok 2013/2014

30. května 2014

23. dubna 2014

26. března 2014

19. února 2014

22. ledna 2014

4. prosince 2013

23. října 2013

25. září 2013

Akademický rok 2012/2013

13. června 2013

2. května 2013

28. března 2013

20. února 2013

23. ledna 2013

21. listopadu 2012

17. října 2012

19. září 2012

Akademický rok 2011/2012

16. května 2012

11. dubna 2012

22. února 2012

23. listopadu 2011

19. října 2011

 12. října 2011

 Akademický rok 2010/2011

15. června 2011

4. května 2011

22. března 2011

1. prosince 2010

13. října 2010

6. října 2010

Akademický rok 2009/2010

23. června 2010 (mimořádné)

19. května 2010

10. května 2010 (mimořádné)

14. dubna 2010 (mimořádné)

17. března 2010

10. února 2010 (mimořádné)

13. ledna 2010

11. listopadu 2009

21. října 2009

Vědecká rada FSE UJEP

Akademický rok 2023/2024

7. – 13. května 2024 (per rollam)

29. února – 8. března 2024 (per rollam)

9. listopadu 2023

Akademický rok 2022/2023

10. listopadu 2022

Akademický rok 2021/2022  

6.-13. září 2022 – per rollam

17. března 2022

11. listopadu 2021

Akademický rok 2020/2021  

3. března 2021

Akademický rok 2019/2020  

9. června 2020

21. listopadu 2019

Akademický rok 2018/2019  

25. dubna 2019

9. listopadu 2018

Akademický rok 2017/2018

9. března 2018

7. února 2018 – per rollam

16. listopadu 2017

Akademický rok 2016/2017

20. dubna 2017

13. října 2016

Akademický rok 2015/2016

19. dubna 2016 (per rollam)

5. února 2016 (per rollam)

4. prosince 2015

Akademický rok 2014/2015

16. ledna 2015

Akademický rok 2013/2014

28. února 2014

21. listopadu 2013

Akademický rok 2012/2013

28. června 2013

7. listopadu 2012

Akademický rok 2011/2012

7. června 2012

7. prosince 2011

14. září 2011

Akademický rok 2010/2011

14. ledna 2011 (per-rollam)

1. prosince 2010

Akademický rok 2009/2010

2. června 2010

2. prosince 2009

11. listopadu 2009

Stipendijní komise