fse.ujep.cz

STAG

STAG je celouniverzitní informační systém pro studijní agendu. 

Studenti přes něj provádí zápisy předmětů, odevzdávání prací, přihlašují se na zkoušky, hodnotí kvalitu výuky. 

Učitelé ve STAG zveřejňují sylaby předmětů včetně podmínek jejich úspěšného ukončení, vypisují termíny zkoušek a vkládají dosažené výsledky. 

Administrativní pracovníci ve STAG sledují postup studentů ve studiu, provádí výpisy týkající se studijních průměrů apod. 

Manuál STAG pro studenty

Manuál STAG pro vyučující

Další informace: Příručka přežití pro prváky