fse.ujep.cz

Doktorské studium

Jde o čtyřleté specializované studium pro inženýry a magistry, kteří se chtějí samostatně vědecky věnovat zvolenému tématu, tvůrčí činnosti a výuce. Absolvent získá vědeckou hodnost Ph.D. (doktor). Vedle českých odborníků se během studia studenti setkávají i se zahraničními akademiky. 

Aplikovaná ekonomie a správa

Program pro absolventy magisterských programů, kteří se chtějí stát specializovanými odborníky s porozuměním pro fungování společenských institucí v českém i mezinárodním kontextu. Ekonomické poznání integrujeme s prvky ostatních společenských věd (filozofií, sociologií, politologií).

>>> Více o programu 

Regulace a behaviorální studia 

Naši absolventi jsou analytici a odborníci pro oblast ekonomických teorií, hospodářské politiky a regulace, se znalostí behaviorální ekonomie a psychologie. Získané teoretické znalosti uplatňují při koncipování strategií a nástrojů hospodářské politiky.

>>> Více o programu